Acta Comparanda – Back issues

Acta I  1984

1) Rudolf Boeke “Hedendaagse Religieuze Communicatie”
2) Adriaan Peel: “Wereldgodsdienst: een begrip”
3) Hasan Askari: “Islam and Peace”

Acta II  1987

1) Abram Malinsky: “Menselijke relaties volgens het Jodendom”
2) Rainer Flasche: “The Unification Church in the Context of East-Asian Religious Traditions”

Acta III  1989

1) Paul Briot: “Mystici”
2) Jamnadas Gohil: “De Achtergrond van Hindoe Plastische Figuren”

Acta IV  1991

1) Masao Abe: “A philosophy of absolute Nothingness”
2) Paul Briot: “The Structuring of Existence”
3) dom Eligius Dekkers; “Irenaeus van Lyon”
4) Tony Van Loon: “Waarheid in relativiteit”

Acta V  1994

1) Herman Wouters: “Godsdienst en primitieve talen”
2) S.M. Krûmiņa: “Some notes on the Problem of God and “Possible Worlds”
3) G. De Munter: “Leven in religie in leven”
4) Jamnadas Gohil: “Contemporary African Philosophy”
5) Eddy Van Laerhoven: “The Schopenhauerian Soteriology as the End of Philosophy and the Beginning of Life”

Recensies - reviews

JEREMY ROSEN: “A history of Jewish philosophy in the Middle Ages” by Colette Sirat. Cambridge University Press, 1990. ISBN 2 7351 0388 9.

A. PEEL: “Melanesian Religion” by G.W. Trompf. Cambridge University Press, 1991. ISBN 0521383 064.

A. PEEL: “The Buddhist Religion: A Historical Introduction” by Richard H. Robinson and Willard L. Jhonson. Belmont : Wadsworth, 1982. ISBN 0 534 01027 x.

RIT VAN DEN BERGH “Kijk hier barst de taal…: mystiek bij Kierkegaard” door Wim R. Scholtens. Kampen: Kok ; Averbode: Altiora, 1991. ISBN 90 317 0885 2.

J. ROSEN: “Textual Criticism of the Hebrew Bible” by Emanuel Tov. Minneapolis : Fortres; Assen/Maastricht : Van Gorcum 1992. ISBN 90 232 2712 3.

I. BOCKEN: “De Symboliek van het heilige” door Louis Dupré. Kampen : Kok Agora : Kapellen : DNB/Pelckmans 1991. ISBN 90 289 1693 8.

K. HAEMERS: “Wereldgodsdiensten: allemaal gelijkwaardig?’ door Herwig Arts. Leuven : Davidsfonds 1993. ISBN 90 6152 828 3.

Acta VI  1995

1) Adriaan Peel: “Aspecten van Interreligieuze dialoog: Boeddhisme/Christendom”
2) J. Van Otten: “Hoop in Religie en Filosofie bij Paul Ricoeur en Mohammed Arkoun”
3) Andrea Braun: “ Gott ohne das Sein”
4) Inigo Bocken: “De Waarheid van de Vrede”

Recensies - reviews

JEREMY ROSEN: “The Dead Sea Scrolls Translated. The Qumran Texts in English” by Martinez Garcia. Original title: Textos de Qumran. E.J. Brill, Leiden 1994. ISBN 90 04 10048 2.

JEREMY ROSEN: “Jewish Christians and Christian Jews. From the Renaissance to the Enlightenment” by Richard H. Popkin & Gordon M. Weiner. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht/Boston/London 1994. ISBN 0 7923 2452 8.

EDDY VAN LAERHOVEN: “Leren filosoferen. Een vrije toegang tot het huis van de Filosofie” door Sylvain De Bleeckere en Michel Meynen. Kapellen : Pelckmans, cop. 1994. ISBN 90 289 2024 0.

EDDY VAN LAERHOVEN: “Inleiding tot de moderne logica en wetenschapsfilosofie. Een terreinverkenning” door Jean Paul van Bendegem. Brussel: VUBPRESS 1993. ISBN 90 5487 040 0, & “Introduction to Logic” by Irving Copi and Carl Cohen. Ninth Edition. New York: Macmillan It. 1994. ISBN 0 02 325041 0, & “Fundamentals of Reasoning” by Stephen P. Schwartz. Maxwell Macmillan 1994. ISBN 0 02 407785 2.

SHITOKU A. PEEL: “The Meaning of Myriad Good Deeds:A Study of Yung-ming Yen-Shou and the Wan-shan t’ung-kuei chi” by Albert Walter. Series: Asian Thought and Culture – P. Lang, New York 1993. ISBN 0 8204 1796 3.

JAMNADAS GOHIL: “The Jains” by Paul Dundas. Sources in Sanskrit and Prakrit. ISBN 0 415 05184 3.

CHRIS VONCK: “The World’s Parlement of Religions: East/West encounter” by Richard Hughes Seager. Indiana University Press 1995. ISBN 0 253 35137 5.

CHRIS VONCK: “Saturday God and Adventism in Ghana” by Owusu-Mensa. Lang 1993. ISBN 3 631 45646 8.

CHRIS VONCK: “Religion in Europe, Contemporary Perspectives” by S. Gill D’Acosta and U. King. Kok Pharos Publishing House – Kampen, 1994. ISBN 90 390 0508 7.

LYDIA BONTE: “African Philosophy. Traditional Yoruba Philosophy and Contemporary African Realities” by Segun Gbadegesin. Peter Lang 1991. ISBN 0 8204 1770 X.

LYDIA BONTE: “The American Catholic Experience. A History from Colonial Times to the Present” by Jay P. Dolan. University of Notre Dame Press 1992. ISBN 0 268 00639 3.

BIRGIT SINTUBIN-VANDERVREKEN: “Psychology of Religion. Eight points of View” by Andrew R. Fuller. Littlefield Adams Quality Paperbacks 1994. ISBN 08226 3036 2.

A. DE ROOSE: “Nag Hammadi Geschriften 1: een integrale vert.v.alle teksten uit de Nag Hammadi-vondst en de Berlijnse Codex. Deel 1: Jezus van Nazareth en Hermes Trismegisto” door Jacob Slavenburg en Willem Claudemans (Vert.). Ank-Hermes 1994. ISBN 90 202 1949 9.

RIT VAN DEN BERGH: “Kierkegaard and Modern Continental Philosophy: an introduction”. By Michael Weston. Routledge 1994. ISBN 0 415 10120 4.

EDDY VAN LAERHOVEN: “Inleiding comparatieve filosofie. Opzet en ontwikkeling van een comparatief model” door Ulrich Libbrecht. Assen: Van Gorcum 1995. ISBN 90 232 2845 6.

ANDREA BRAUN: “Geschiedenis van de Joden in Antwerpen: in woord en beeld” door Efraim Schmidt. De Vries-Brouwers 1994. ISBN 90 6174 965 4.

Acta VII  1996

1) Abied Alsuleiman: “Islam en jodendom, verwevenheid, geschillen en groeikansen”
2) Inigo Bocken “De triniteitsgedachte als centrum van de vele religies in Cusanus’ De Pace fidei’
3) Andrea Braun: “Das göttliche leben”
4) Frank Stappaerts: “De geschiedenis van het atheïsme” een gesprek met Dr. H. Dethier naar aanleiding van zijn boek”
5) Bart Lauvrijs: “Zalig- en heiligverklaringen binnen het Rooms-katholicisme”

Recensies - reviews

SHITOKU A. PEEL: “Thirty-Five Oriental Philosophers” by Diané Collison & Robert Wilkinson. Routledge 1994. ISBN 0 415 02596 6.

SHITOKU A. PEEL: “Buddhism in Practice” by Daniel S. Lopez. Princeton University Press 1995. ISBN 0 691 04441 4.

SHITOKU A. PEEL: “Analecta Husserliana – Vol. XLVII: Heaven, Earth and In-Between in the Harmony of Life” by A.T. Tymieniecka. Kluwer Academic Publishers 1995. ISBN 0 7923 3373 X.

SHITOKU A. PEEL: “Ruusbroec in gesprek met het Oosten – Mystiek in boeddhisme en christendom” door P. Mommaerts en J. Van Bragt. Averbode/Kok Kampen 1995. ISBN 90 317 1138 1.

EDDY VAN LAERHOVEN: “The sociology of religion” by Malcolm B. Hamilton. Routledge 1995. ISBN 0 415 10659 1.

EDDY VAN LAERHOVEN: “Jung and Eastern Thought. A dialogue with the Orient” by J.J. Clarke. Routledge 1994. ISBN 0 415 10419 X.

JEREMY ROSEN: “The Cambridge History of Judaism” by W.D. Davies and L. Finkelstein. 2 Volumes. Cambridge University Press 1991/1989. ISBN 0 521 21929 9 & 0 521 21880 2.

JEREMY ROSEN: “Jewish identity in modern times. Leo Baeck and German Protestantism” by Walter Homolka. Berghahn Books, Providence/Oxford 1995. ISBN 1 5781 059 5.

RIT VAN DEN BERGH: “De lege plaats. Revoltes tegen het instrumentale leven in Batailles atheologie” door Laurens Ten Kate. Proefschrift Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Kok Agora, Kampen 1994. ISBN 90 391 0594 4.

BIRGIT SINTUBIN-VANDERVREKEN: “An Intullectual history of psychology” by D.M. Robinson. Universty of Wisconsin Press 1995. ISBN 0 340 66 21 23.

CHRIS VONCK: “Aboriginal Kunst” door Alexander Valeton. Amsterdam 1995. ISBN 90 74346 03 0.

CHRIS VONCK: “The integration of Islam and Hinduism in Western Europe” by W.A.R. Shadid & P.S. Koningsveld. Kok Pharos Publishing House – Kampen 1991. ISBN 90 242 3078 0.

CHRIS VONCK: “God, Reason and Religions” by Eugene Long. Kluwer Academic Publishers 1995. ISBN 0 7923 3810 3.

HERMAN-EMIEL MERTENS: “Christian Theology: an Introduction” by A.E. Mcgrath. Blackwell: Oxford / Cambridge. ISBN 0 631 16079 5.

LYDIA BONTE: “A History of the Quaker Movement in Africa” by Ane Marie Bak Rasmussen. L.B. Tauris 1995. ISBN 1 85043 904 4.

Acta VIII  1997

1) Herman-Emiel Mertens: “Godsdiensten op de paden van de schoonheid”
2) Abied Alsuleiman: “De Bijbel en de drie monotheïstische godsdiensten”
3) Dirk Van Damme: “Ptolemeus, Brief aan Flora”
4) Aaron Daum: “Halacha Actuel”
5) A.E. Beeshligaii: “Spiritual knowledge for a secular Society”

Recensies - reviews

LYDIA BONTE: “De Joden van Antwerpen” door L. Abicht. Hadewijch 1993. ISBN 90 5240 193 4.

CHRIS VONCK: “Nieuwe Religieuze Bewegingen – een praktische inleiding” door E. Barker & R. Singelenberg. Kampen 1996. ISBN 90 242 7816 3.

HERMAN-EMIEL MERTENS: “Companion Encyclopedia of Theology” door Peter Byrne & Leslie Houlden (Eds). Routledge 1995. ISBN 0 415 06447 3.

LYDIA BONTE: “Race, Myth and the News” by Chr. P. Campbell. Sage Publications 1995. ISBN 0 8039 5872 2.

KATRIEN HAEMERS: “Ecyclopedia of Phenomenology” byJohn Drummond (edit.). Kluwer Academic Publishers 1997. ISBN 0 7923 2956 2.

CHRIS VONCK: “Interreligious Dialogue – the official teaching of the Catholic Church (1963-1995)” by Fr. (Ed) Gioia. Pailine Books & Media, Boston 1957. ISBN 0 8198 3654 5.

SHITOKU A. PEEL: “Dansreligionen i Japansk Immigrantmiljö pä Hawai’i – Via helbrädagörare och Jödo shinshü-präster till nationalistisk millennarism” par Tina Hamrin. Acta Universitas Stockholmiensis – Almquist & Wiksell International, Stockholm 1996. ISBN 91 22 01722 4.

B. SINTUBIN-VANDERVREKEN: “An Introduction to the History of Psychology” by B.R. Herganhahn. Int. Thomson Publishing Comp. 1997. ISBN 0 534 26370 4.

SHITOKU A. PEEL: “A History of Pagan Europe” by Prudence Jones & Nigel Pennick. Routledge 1995. ISBN 0 415 09136 5.

EDDY VAN LAERHOVEN: “Jung on the East” by C.G. Jung. Routledge 1995. ISBN 0 415 110117 3.

CHRIS VONCK: “Geboorte en Doopsel, Levensrituelen” door L. Leijssen, M. Cloet en K. Dobbelaere. Kadoc Studies. Universitaire Studies Leuven 1996. ISBN 90 6186 772 X.

J. GOHIL: “Religions of India in Practise” by D.S. Lopez, jr. Princeton University Press 1995. ISBN 0 691 04324 8.

SHITOKU A. PEEL: “Elaborations on Emptiness – uses of the Heart Sûtra” by D.S. Lopez, jr. Princeton University Press 1996. ISBN 0 691 02732 3.

SHITOKU A. PEEL: “Religions of China in Practise” by D.S. Lopez, jr. Princeton University Press 1996. ISBN 0 691 02144 9.

SHITOKU A. PEEL: “The Ways of Confucianism – Investigation in Chinese Philosophy” by David S. Nivison & B.W. Van Norden. Open Court Publ. Cy.Chicago 1996. ISBN 0 8126 9339 6.

KATRIEN HAEMERS: “Filosofie en Mystiek bij de Jodo-Shinshu” door Shitoku Adriaan Peel. De Simpele Weg, Antwerpen 1996. ISBN 90 75299 06 0.

CHRIS VONCK: “Swedenborg – Buddha of the North” by D.T. Suzuki. Swedenborg Foundation, Pennsylvania 1996. Swedenborgiana – Breda. ISBN 0 87785 185 9.

SHITOKU A. PEEL: “Buddhist Spirituality – Indian, South East Asian. Tibetan. Early Chinese” by Yoshinori Takeuchi. Motilal Banarsidass 1995. ISBN 81 208 1255 1.

A. BRAUN: “Jezus en de Chassidim van zijn dagen. Een godsdiensthistorische ontdekking” door G.F. Willems. Ten Have 1996. ISBN 90 295 4663 1.

Acta IX  1998

1) Theo Venckeleer: “Beschouwingen over het discours van de Zuid-Franse Katharen”
2) Jeremy Rosen: “Philo of Alexandria”
3) Armand De Roose: “De beeldvorming bij de religies van de bijbel”
4) Luc De Martelaere: “Rechtspraak over de hoofddoek”
5) Marc Van Roey: “ Kierkegaard en Hegel”
6) Chris Vonck: “Overdenking bij het overlijden van M. Oukhow”

Recensies - reviews

K. HAEMERS: “Het verschijnsel religie” door Herwig Arts . Davidsfonds, Leuven 1997. ISBN 90 6152 988 3.

WIM VANDEKERCKHOVE: “Vraag naar de zin van het bestaan! Het zoeken naar hedendaagse antwoorden” door Michiel Angenent, Fons Klaase en Daniël Van Spanje. Uitg. Dambon 1995. ISBN 90 5537 153 6.

LESLIE VERSWEYVELD: “Person in the world. Introduction to the Philosophy of Edith Stein” by Mary Catherine Basehaert, S.C.N. Kluwer Academic Publishers 1997. ISBN 0 7923 4490 1.

BIRGIT SINTUBIN-VANDERVREKEN: “Psychoanalitic Studies of Religion” by Beit-Hallahmi. Greenwood Press 1996. ISBN 0 313 27362 6.

SHITOKU A. PEEL: “The Buddha-Christ as the Lord of the True Self – The Religious Philosophy of the Kyoto School and Christianity” by Fritz Buri. Mercer University Press 1997. ISBN 0 86554 536 7.

SHITOKU A. PEEL: “In gesprek met Mencius” door Carine Defoort & Nicolas Standaert. Pelckmans Kok Agora 1998. ISBN 90 289 2531 7.

R. VAN DEN BERGH: “God en Godsdienst. Gesprekken op Capri” door Jacques Derrida. Kampen / Kok Agora 1997. ISBN 90 289 2413 2.

SHITOKU A. PEEL: “De Schatkamer van het Oog van de Ware Leer & Dôgen van Boeddhanatuur” door Kigen Dôgen / Masao Abe. Kosmos Z&K uitgevers 1997. ISBN 90 215 9351 3.

J. GOHIL: “An Introduction to Hinduism” by G. Flood. Cambridge University Press 1996. ISBN 0521438780.

L. BONTE: “African-American Religion” by T.E. Fulop & A.J. Raboteau. Routledge 1997. ISBN 0 41591459 0.

HERMAN-EMIEL MERTENS: “Worauf es ankommt” durch Herbert Haag. Herder 1997. ISBN 3 451 26049 2.

CHRIS VONCK: “New Religions as Global Cultures” by I. Hexham & K. Poewe. Westview Press 1997. ISBN 0 8133 2508 0.

L. BONTE: “Encyclopedia of Religion in the South” by Samuel S. Hill. Mercer University Press 1997. ISBN 0 86 554 588 X.

HERMAN-EMIEL MERTENS: “Weltethos für Weltpolitik und Weltwirtschaft” by Hans Küng. Piper, Munchen – Zurich 1997. ISBN 3 429 03938 3.

MARTIN STRUBBE: “The God of Spinoza” by Richard Mason. Cambridge University Press 1997. ISBN 0521 58162 1.

CHRIS VONCK: “Schoonheid is Uw naam” door Herman-Emiel Mertens. Acco Leuven/Amersfoort 1997. ISBN 90 334 3819 4.

J. VAN OTTEN: “Kierkegaard and the crises of faith” by G. Pattison. Holy Trinity Church, London 1997. ISBN 0 281 05070 8.

J. VAN OTTEN: “The Biblical Kierkegaard. Reading by the Rule of Faith” by T.H. Polk. Mercer University Press 1997. ISBN 0 86554 539 1.

CHRIS VONCK: “Oosterse christenen binnen de wereld van de islam” door H. Teule en A. Wessels. Kok – Kampen 1997. ISBN 90 242 5869 3.

R. VAN DEN BERGH: “Een inleiding in de filosofie” door Cornelis Verhoeven. Damon bv. 1998. ISBN 90 5573 322 9.
L. BONTE: “Encyclopedia of Precolonial Africa” by J.O. Vogel. AltaMira Press 1997. ISBN 0 7619 8902 1.

E. VAN LAERHOVEN: “The epistemology of relgious experience” by Keith E. Yandell. Cambridge University Press 1994. ISBN 0 521 47741 7.

J. BENOY: “Soviet Historiography of Philosophy” by E. van der Zweerde. Kluwer Academic Publishers 1997. ISBN 0 7923 4832 X.

Acta X  1999

1) Sukbir S. Kapoor: “Sikh philosophy today”.
2) Paul J.C.L. van der Velde: “De schooheid van duizenden cupido’s”
3) Etienne Kuypers: “Muzikale levenskunst”
4) Jeremy Rosen: “Were the rabbis of the Talmud misogynists?
5) Chris Vonck: “De mens en zijn Umwelt”

Recensies - reviews

PAUL BRIOT: “Dictionnaire du XX1e siècle” par J. Attali. Fayard, Paris 1998. ISBN 2 213 60094 5.

HERMAN-EMIEL MERTENS: “Sacraments of Freedom. Ecumenical Essays on Creation and Sacrament – Justification and Freedom” by M.E. Brinkman. Meinema/Zoetermeer 1999. ISBN 90 211 1718 3.

E. VAN LAERHOVEN: “De wijzen gaven Het vele namen” door Winand M. Callewaert. Pelckmans 1998. ISBN 90 2892 357 6.

K. HAEMERS: “Approaches to the study of Religion” by P. Connoly. Cassel 1999. ISBN 0 304 33709 9.

WIM VANDEKERCKHOVE: “Abraxas. Alles over Satan en het satanisme” door Stefan De Raedt-Van Wien. Cassel 1999. 0 304 33709 9.

SH. A. PEEL: “Environmental philosophy and ethics in Buddhism” by Padmasiri De Silva. Macmillan Press 1998. ISBN 0 312 213116 6.

Sh. A. PEEL: “De Lotus en de Roos” door Han F. De Wit. Pelckmans 1998. ISBN 90 391 0732 7.

J. GOHIL: “Hinduism and the Religious Art” by Heather Elgood. Cassell 1999. ISBN 0 304 33820 6.

MARTINE STRUBBE: “The Cambridge Companion to Spinoza” by Don Garrett. Cambridge University Press 1996. ISBN 0 521 39865 7.

SH. A PEEL: “Soaring and Settling, Buddhist Perspectives on Contemporary Social and Religious Issues” by Rita M. Gross. Continuum 1998. ISBN 0 8264 1113 4.

J. VAN OTTEN: “Multiculturalisme” door Jaap Gruppelaar en Jean-Pierre Wils. Cekun – Damon 1998. ISBN 90 5573 203 6.

E. VAN LAERHOVEN: “ Wat heeft de filosofie met God te maken?” door H.J. Heering. Zoetermeer / Meinema 1008. ISBN 90 211 2703 8.

Sh. A. PEEL: “Buddhism and Abortion” by Damien Keown. Macmillan Press 1998. ISBN 333 66822 7.

WIM VANDEKERCKHOVE: “Perceptions of Angels in History” by Henry Mayr-Harting. Clarendon Press 1998. ISBN 0 19 951386 4.

RIT VAN DEN BERGH: “Van Zelfontplooiing tot spiritualiteit” door vzw Moritoen. Pelckmans 1998. ISBN 90 289 25992 9.

Sh. A. PEEL: “Traité sur L’Inépuisable Lampe du Zen. Tôrei et sa vision de L’éveil” par Michel Mohr. IBHEC: Bruxelles 1997. ISBN 2 9600076 0 3.

HERMAN-EMIEL MERTENS: “Is There Life After Death” by. J. Moltmann. Marquette University Press 1998.

WIM VANDEKERCKHOVE: “Women as teachers and disciples in traditional and new religions” by Elizabeth Puttick and Peter B. Clarke. The Edwin Mellen Press 1993. ISBN 0 7734 9346 8.

E. VAN LAERHOVEN: “A Companion to Philosophy of Religion” by Philip L. Quinn & Charles Taliaferro. Blackwell 1999. ISBN 0 631 21328 7.

RIT VAN DEN BERGH: “Filosofie van het Numineuze. Beschouwingen over Jung en religie” door P. Revis. Damon 1998. ISBN 90 3373 182 X.

ARMAND DE ROOSE: “Gnosis & geloof in het vroege christendom” door R. Roukema. Meinema 1998. ISBN 90 211 3708 9.

SH. A PEEL: “Psychotherapy and Buddhism” by Jeffrey Rubin; Plenum Press 1996. ISBN 0 306 45441 6.

K. HAEMERS: “Perspectives on New Religious Movements” by J.A. Saliba. Geoffrey Chapman – a Cessell imprint 1995. ISBN 0 225 66787 8.

LESLIE VERSWEYVELD: “Body, Text, and Science” by Marianne SAWICKI. Kluwer Academic Publishers 1997. ISBN 0 9723 4759 5.

RIT VAN DEN BERGH: “Voorbij het postmodernisme” door Van Den Braembussche. Damon 1996. ISBN 90 5573 302 4.

RIT VAN DEN BERGH: “Hetzelfde anders Postacademische uitweidingen” door Cornelis Verhoeven.. Damon 1997. ISBN 90 5573 431 4.

CHRIS VONCK: “Islam en Christendom – het onmogelijke gesprek?” door U. Vermeulen. Davidsfonds 1999. ISBN 90 5826 002 X.

SH. A. PEEL: “Buddhism: the Spiritual lineage of Dzogchen Masters” by Karma Wangchuk. Anmol publ. 1998. ISBN 81 7488 669 9.

J. VAN OTTEN: “Women in Islam: from medieval to modern times” by Wiebke Walther. Markus Wiener Publishers 1995. ISBN 1 55876 053 9.

SH. A. PEEL: “Philosophical Meditations on Zen Buddhism” by Dale S. Wright. Cambridge University Press 1998. ISBN 0 521 59010 8.

Acta XI  2000

1) Jan Knappert: “Wat weten wij van de oorsprong der godsdiensten”
2) Inigo Bocken: “Polytheïsme en identiteit”
3) Abied Alsuleiman: “Islam in Antwerpen”
4) Herman-Emiel Mertens: “Kerkdemocratisering is méér dan dringend”
5) Abram Malinsky: “Leven en dood in joodse context”
6) Jeremy Rosen: “Freud’s contribution to an understanding of religion”

Recensies - reviews

RIT VAN DEN BERGH: “Zeven manieren van minne” door Beatrijs Van Nazareth”. Pelckmans 1999. ISBN 90 289 2738 7.

CHRIS VONCK: “Exploring new religions” by G.D. Chryssides. Cassell 1999. ISBN 0 304 33652 1.

CHRIS VONCK: “De Interreligieuze Dialoog” door O. Degryse. Leuven 1999.

MARTINE STRUBBE: “Reflections on Philosophy and Religion” by Alan Donagan. Oxford University Press 1999. ISBN 0 19 512132 5.

SH. A. PEEL: “Silk Road Studies 1 – Uygur Buddhist Liturgy”. Brepols 1997. ISBN 2 503 50544 9.

JOHAN LAMORAL: “Genealogical Tables of Jewish Families. 14Th – 20th Centuries. Forgotten Fragments of the History of the Fraenkel Family” by L & H. Fraenkel. K.G. Saur Verlag, München 1999. ISBN 3 59811426 5.

K. HAEMERS: “Indigenous Religions. A Companion” by Harvey Graham. Cassell 2000. ISBN 0 304 70448 2.

E. VAN LAERHOVEN: “Wittgenstein” door A.C. Grayling. Lemniscaat 1999. ISBN 90 5637 230 0.

E. VAN LAERHOVEN: “Metafoor en Filosofie” door Pieternella Jacoba van den Haak. Katholieke Universiteit Nijmegen 1999. ISBN 90 5573 047 5.

HERMAN-EMIEL MERTENS: “Hans Küng Breaking Through” by Herman Häring. SCM Press 1998. ISBN 0 334 02739 X.

JAN KNAPPERT: “Orientalism and Religion” by Richard King. Routledge 1999. ISBN 0 415 20258 2.

MARTINE STRUBBE: “Religious Conversion. Contemporary practises and controversies” by Christopher Lamb & Darrol M. Bryant. Chassel 1999. ISBN 0 304 33843 5.

J. GOHIL: “Hindus, Their Religious Beliefs and Practices” by J.J. Lipner. Routledge 1999. ISBN 0 415 05182 7.

E. VAN LAERHOVEN: “Brahmabandhab Upadhyay” by J.J. Lipner. Oxford University Press 1999. ISBN 0 195 642264 3.

A. DE ROOSE: “Ancient Christian Magic Coptic Texts of Ritual Power” by M.W.Meyer and R. Smith. Princeton University Press 1999. ISBN 0 691 00485 7.

MARTINE STRUBBE: “River of Fire, River of Water” by Taitetsu Unno. Doubleday 1998. ISBN 0 385 4 8529 5.

LESLIE VERSWEYVELD: “Filosofie voor beginners” door Donald Palmer. Het Spectrum 1998. ISBN 90 274 6439 1.

J. GOHIL: “The Embodiment of Bhakt” by Karen P. Prentiss. Oxford University Press 1999. ISBN 0 19 512813 3.

J. VAN OTTEN: “Sabbatsrust voor een zondagskind” door A. Sevenster. Agora 1998. ISBN 90 391 0760 2.

HENRI ROSENBERG: “Democracy and Halacha” by Eliezer Schweid. University Press of America 1994. ISBN 0 8191 9360 7.

SH. A. PEEL: “Buddhist Spirituality” by Yoshinori Takeuchi. SCM Press 1999. ISBN 0 334 02779 9.

A. DE ROOSE: “Het Boek der Hemelse Paleizen” door P.W. van der Horst. Kok Kampen 1999. ISBN 90 435 0021 6.

RIT VAN DEN BERGH: “Op de grond geschreven; over het begin van de filosofie” door Charles Vergeer. Damon 1996. ISBN 90 5573 292 3.

RIT VAN DEN BERGH: “De ogen van Plato” door Cornelis Verhoeven. Boom Essay 2000. ISBN 90 5332 5785.

SH. A. PEEL: “The Arts of China 900 – 1620” by William Watson. Yale University Press 2000. ISBN 0 300 073933.

RIT VAN DEN BERGH: “Zijn en Waken. Denken in het spoor van Emmanuel Levinas”. Door Ruud Welten. Damon 1955. ISBN 90 5573 231 1.

J. VAN OTTEN: “Reis met de duivel (Sefer Sja’asju’im)” door Josef ibn Zabara. Universiteit Utrecht – Kok Kampen 1999. ISBN 90 242 0423 1.

Acta  XII  2001

1) Natubhai Shah: “Evolution in Jain Iconography”
2) Paul Cruysberghs: “De grote alliantie van esthetiek, ethiek en religie bij Kierkegaard”
3) Abied Alsuleiman: “Uit de mystieke poëzie van de Islam”
4) Henri Rosenberg: “Palestina: een erfenisgeschil”
5) Aimé De Muynck: “Religiosity and health & illness behaviour of autochthonous and migrant patients in Belgium”
6) Chris Vonck: “The Cradle of the Christian Faith – The Gulf Area”
7) Herman-Emiel Mertens: “Bij God is er geen “Buiten voor de deur”

Recensies - reviews

E. VAN LAERHOVEN: “Denk! Filosofie en de grote vragen van het leven” door Simon Blackburn. Lemniscaat 2000. ISBN 90 5637 255 6.

YVO DE RIDDER: “De ontkerstening van de Middeleeuwen” door Adriaan H. Bredero. Agora & Pelckmans 2000. ISBN 90 289 2672 0 & “Le christianisme. Ce qu’il est et ce qu’il est devenu dans l’histoire” par Hans Küng. Seuil, Paris 1999. ISBN 2 02 025799 8.

E. VAN LAERHOVEN: “Philosophy of Religion. A Guide and Anthology” by Brian Davies. Oxford University Press 2000. ISBN 0 19 875104 X.

ARMAND DE ROOSE: “Jacques Fournier en de Laatste Katharen” door Piet De Mot. Kramat 1999. ISBN 90 75212 6 X.

JAN KNAPPERT: “The oral history and literature of the Wolof people of Waalo” by Samba Diop. Edwin Mellen Press 1995. ISBN 0 7734 9031 0.

CHRIS VONCK: “In het huis van de Islam” door H. Driessen. SUN-Nijmegen 1997. ISBN 90 6168 606 7.

SH. A. PEEL: ”Humanisme en Boeddhisme – een paradoxale vergelijking” door F. Elders. Asoka en VUB Press 2000. ISBN 90 5487 257 8.

J. VAN OTTEN: “Ik zie Satan vallen als een bliksem” door René Girard. Pelckmans 2000. ISBN 90 289 2881 2.

H. BERGHS: “Identiteit en differentie” door Martin Heidegger: Boom 2001. ISBN 90 5352 622 6.

SH. A. PEEL: “The Köan – Texts and Contexts in Zen Buddhism” by St. Heine & D.S. Wright. Oxford University Press 2000. ISBN 0 19 511748 4.

WIM VANDEKERCKHOVE: “Apocalyptische tijden. Vriend en vijand in de 21e eeuw” door Marc Heirman. Houtekiet 1999. ISBN 90 5240 494 1.

M. STRUBBE: “Prinses Miaoshan en andere Chinese legenden van Guayin, de Bodhisvattva van barmhartigheid” door W.L. Idema. Atlas 2000. ISBN 90 450 0319 8.

JOHAN LAMORAL: “HIMBA, peuple nomade de Namibie” par Margaret Jacobsohn. New Holland Publishers 1990. ISBN 2 87320 001 4.

C.E. KRUITHOF: “Kleine Werken – Geschriften uit de periode 1784-1795” Immanuël Kant. Agora, Kok, Kampen en Pelckmans 2000. ISBN 90 289 2882 0.

M. STRUBBE: “Post-theism – Reframing the Judeo-Christian Tradition” door Henri A. Krob, Arie L. Molendijk en H. De Vries. Peeters 2000. ISBN 90 429 0853 X.

SH. A. PEEL: “Meer dan een mens kan doen – Zen toespraken” door Ton Lathouwers”. Asoka 2000. ISBN 90 5670 023 5.

E. VAN LAERHOVEN: “De grote filosofen en hun problemen” door Konrad Paul Liessmann. Lemniscaat 2000. ISBN 90 5637 254 8.

E. VAN LAERHOVEN: “Twentieth Century Western Philosophy of Religion” by Eugene Thomas Long. Kluwer Academic Publishers 2000. ISBN 0 7923 6285 3.

MELANIE VERSTAPPEN: “Bomen en mensen. Een oeroude relatie” door Frank Moens & Roelie De Weerd. Boom 2000. ISBN 90 5352524 6.

ERNIE VONCK: “Goddelijke fantasie” door Rik Pinxten. Houtekiet 2000. ISBN 90 5240 564 6.

JAN KNAPPERT: “The Gazelle. Medieval Hebrew Poems on God, Israel and the Soul” by R.P. Scheidlin. Oxford University Press 1999. ISBN 0 19 512988 1.

J. VAN OTTEN: “Hoeveel geest kan de wetenschap verdragen” door Juleon Schins. Agora 2000. ISBN 90 289 2815 4.

J. GOHIL: “Classical Hindu Thought” by Arvind Sharma. Oxford University Press 2000. ISBN 019 564441 7.

HERMAN-EMIEL MERTENS: “De mens in de filosofie van de twintigste eeuw” door J. Sperna Weiland. Meulenhof/Kritak 1999. ISBN 90 6303 7708.

CHRIS VONCK: “Wandelen voor zijn aangezicht – Jodocus van Lodenstein, een mysticus uit de Reformatie” door W. Snoeijer. Carmelitana / Kok 2000. ISBN 90 435 0061 5.

LYDIA BONTE: “A History of the Church in Africa” by B. Sundkler & Chr. Steed. Cambridge University Press 2000. ISBN 0 521 58342 X.

SH. A. PEEL: “Vredelievend” door Thich Nhat Hahn. Asoka 1999. ISBN 90 5670 034 0, & “Adem is bewustzijn – Anapanasati soetra” Asoka 1999. ISBN 90 5670 035 9.

JOHAN LAMORAL: “Korea, natuur en religie” door Jan Van Alphen. Snoeck-Ducaju & Zoon 1993. ISBN 90 5349 055 8, en “Korea, keramiek/ceramics” ISBN 90 5349 054 X.

SH. A PEEL: “De Boeddha in de Drakenpoort” door J. Van Alphen. Etnografisch Museum Antwerpen 2001. ISBN 90 53 4935 49.

HERMAN-EMIEL MERTENS: “Op ooghoogte van een postmodern geloof” door Herman Wiersinga. Meinema 2000. ISBN 90 211 3782 8.

Acta XIII  2002

1) Henri Rosenberg: “ De Talmud, leesbril voor de Bijbel en katalysator van de Joodse Wet”
2) Paul J.C.L. van der Velde: “The gods are the gods, men are just men – Krishnas dharma and us”
3) Natubhai Shah: “Jainism and Islam”
4) Jeremy Rosen: “Fundamentalism”
5) Leslie Versweyveld: “Kierkegaard on the beach”

Recensies - reviews

SH. A. PEEL: “Buddhism vs. Brahminism” by Dinesh A. Anand. Blumoon Books 1999. ISBN 81 87190 36 1.

E. VAN LAERHOVEN: “De Ziel” van Aristoteles.. Damon 2000. ISBN 90 5573 128 5.

THEO VENCKELEER: “The Cathars. Dualist Heretics in Languedoc in the High Middle Ages” by Malcolm Barber. Pearson Education 2000.

SH. A. PEEL: “Buddhism, the religion of MohenJodaro Harappa Cities” by Sapan Kumar Biswas. Orion Books 1999.

CHRIS VONCK: “Encyclopedia of Fundamentalism” by Brenda E. Brasher. Routledge 2001. ISBN 0 415 92244 5.

E. VAN LAERHOVEN: “Hume’s Reflection on Religion” by Migual A. Badia Cabrera. Kluwer Avcademic Publishers 2001. ISBN 0 7923 7023 4.

JAN GYSEN: “De leek over de geest” door Cusanus. Vert. I. Bocken. Damon 2002. ISBN 90 5573 130 7.

E. VAN LAERHOVEN: “Raak me niet aan. Over middeleeuws en postmiddeleeuws transedentiedenken” door Jos Decorte. Pelckmans 2001. ISBN 90 289 2997 5.

SH. A PEEL: “De verzameling van lange leerredes” door Digha-Nikaya. Asoka 2001. ISBN 90 5670 061 8.

SH. A. PEEL: “Empty Words – Buddhist Philosophy and Cross Cultural Interpretation” by Jai L Garfield. Oxford University Press 2002. ISBN 0 19 514551 8.

C.E. KRUITHOF: “Christian Contradictions” by Daphne Hampson. Cambridge University Press 2001. ISBN 0 521 45060 8.

J. GOHIL: “Seven Hindu Goddesses of Spiritual Transformation in Iconography of the Saptamatrikas” by Katherine Anne Harper. Edin Mellen Press 1989. ISBN 0 88946 061 2.

SH. A. PEEL: “Readings in Classical Philosophy” by Philip J. Ivanhoe & Bryan W. Van Norden. Seven Bridges Press 2001. ISBN 1 889119 09 1.

JOHAN LAMORAL: “Het gebroken hart in Oosterse literaturen” door Caroline Janssen. Academia Press, Gent 2001.

SH. A. PEEL: “The Water God’s Temple of the Guanshen Monastery” by Anning Jing. Brill 2002. ISBN 90 04 11956 6.

SH. A PEEL: “The Tibetan Assimilation of Buddhism” by Matthew T. Kapstein. Oxford University Press 2000. ISBN 0 19 513122 3.

E. VAN LAERHOVEN: “Dionysius of de gekruisigde, Friedrich Nietzsche versus René Girard over de kern van het Christendom” door Stijn Latré & Guido Vanheeswijck. Pelckmans 2001. ISBN 90 289 2973 8.

SH. A. PEEL: “Individuum, Society, Humankind” by Makoto Ozaki. Brill 2001. ISBN 90 04 12118 8.

JAN KNAPPERT: “Singing to the Goddess. Poems to Kalî and Umâ from Bengal” by Rachel Fell McDermotte. Oxford University Press 2001. ISBN 0 19 513433 8.

MARTINE STRUBBE: “Spinoza’s Heresy – Immortality and the Jewish Mind” by Steven Nadler. Claredon Press. ISBN 0 19 924707 2.

SH. A. PEEL: “Frans M. Olbrechts 1899-1958. Op zoek naar kunst in Afrika” door Constantijn Petridis. Etnografisch Museum Antwerpen 2001. ISBN 77069 02 X.

ERNIE VONCK: “Cassirer and Langer on Myth. An Introduction” by William Schultz. C. Garland Publisher 2000. ISBN 0 8153 2465 0.

CHRIS VONCK: “Exploring Myths That Jews Believe” by Jeremy Rosen. Jason Aronson 2000. ISBN 0 7657 6135 1.

YVO DE RIDDER: “In de handen van mensen. 2000 jaar Christus in kunst en cultuur” door Peter Schmidt. Davidsfonds 2000. ISBN 90 5826 047 X.

E. VAN LAERHOVEN: “Terug naar de rede” door Stephen Toulmin. Agora / Pelckmans 2001. ISBN 90 289 2924 X.

YVO DE RIDDER: “De kardinaal heeft verdriet” door Rik Torfs. Halewijck 2002. ISBN 90 5617 377 4.

ARMAND DE ROOSE: “Armenië, middeleeuwse miniaturen uit het christelijke Oosten” door G. van Der Hout (Inhoudelijk directeur). Museum Catherijneconvent 2001. ISBN 90 400 96260.

Sh. A. PEEL: “The Inner Kalacakratantra – a Buddhist Tantric View of the Individual” by Vesna A. Wallace. Oxford University Press 2001. ISBN 0 19 512211 9.

J. GOHIL: “An introduction to Swaminarayan Hinduism” by Raymond Brady Williams. Cambridge University Press 2001. ISBN 0 521 65422 X.

Acta XIV  2003

1) Hubert Dethier: “Humanistische religiositeit en atheïstische spiritualiteit: gestalten en dimensies”
2) Gerard F. Willems: “De eerste, niet Christelijke getuigenissen over Jezus en de christenen”
3) Athenagoras Peckstadt: “Le diacre dans l’Eglise orthodoxe”
4) Abied Alsuleiman: “De positie van de vrouw in de Islam en de Islamitische vrouw in België”
5) Henri Rosenberg: “De Islam in Europa, invasie van het Westen?”
6) Paul van der Velde: “Hoe Aziatisch is het nieuwe voertuig? Het Boeddhisme in Azië en in het Westen”.

Recensies - reviews

LYDIA BONTE: “Een maat en één gewicht. Een kritische essay over Israel-Palestina” door Ludo Abicht. Pelckmans 2002. ISBN 90 289 3200 3.

YVO DE RIDDER: “The rise of western Christendom” by Peter Brown. Malden 1996. ISBN 0 631 22138 .

ERNIE VONCK: “The Challenges of Roger Williams Religious Liberty, Violent Persecution and the Bible” by James P. Byrd. Mercer 2002. ISBN 0 86554 771 8.

ARMAND DE ROOSE: “Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen” by Jo Claes, Alfons Claes en Kathy Vincke. Davidsfonds / Kok 2002; ISBN 90 806883 3 9.

CHRIS VONCK: “Encyclopaedia of the Qur’an” by Gen Ed. Jane Dammen Mcauliffe. Brill 2002. ISBN 90 04 12035 1.

E. VAN LAERHOVEN: “Leren filosoferen. Meedenken met onze tijd” door Sylvain De Bleeckere & Michel Meynen. Pelckmans 2002. ISBN 90 289 3207 0.

A. KERSTEN: “The Babi question you mentioned…The Origins of the Baha’i Community of the Netherlands, 1844-1962 “ by Jelle De Vries. Peeters 2002. ISBN 90 429 1109 3.

YVO DE RIDDER: “The rivers of paradise. Moses, Buddha, Confusius, Jesus and Mohammed as Religious Founders” by D.N. Freedman & M.J. McClymond. Eerdmans 2001. ISBN 0 8028 4540 1.

RIT VAN DEN BERGH: “Mystical Experience of God. A Philosophical Inquiry” by Jerome Gellman. Ashgate 2001. ISBN 075 461 443 3.

A. GEERTS: “Text and Tablet. Near Eastern archeology, the Old Testament and new possibilities” by Arthur Gibson. Ashgate 2000. ISBN 0 7546 1460 3.

E. VAN LAERHOVEN: “Alleen nog een God kan ons redden. Der Spiegel in gesprek met Martin Heidegger” door Martin Heidegger. Pelckmans 2002. ISBN 90 289 3210 0.

H. BERGHS: “Het begrip van de tijd” door Martin Heidegger. Damon 2001. ISBN 90 5573 137 4 & “Over het wezen van de grond. Over het wezen van de waarheid” door Martin Heidegger. Damon 2001. ISBN 90 5573 138 2.

LAURENT LAMBRECHT: “The Varieties of Religious Experience, A Study in Human Nature” by William James. Routledge 2002.

JOHAN LAMORAL: Quellen zur Geschichte der Juden in den Archiven der neuen Bundesländer” durch Stefi Jersch-Wenzel & Reinhard Rürup. Sauer 2001. ISBN 3 598 22446 X.

E. VAN LAERHOVEN: “Orientalism and Religion. Postcolonial theory, India and ‘the mystic East’” by Richard King. Routledge 2002. ISBN 0 415 20258 2.

E. VAN LAERHOVEN: “Newton on Mathematics and Spiritual Purity” by Ayval Leshem. Kluwer Academic Publishers 2003. ISBN 1 4020 1151 2.

ARMAND DE ROOSE: “The Cathars” by Lambert Malcom. Blackwell 1998. ISBN 0 631 20959 X.

INIGO BOCKEN: “Reading Cusanus. Metaphor and Dialectic in a Conjectural Universe” by Lee Clyde Miller. Catholic University of America Press 2003. ISBN 0 8132 1098 4.

L. DE MAERE: “Living Icons. Persons of Faith in the Eastern Church” by Michal Plekon. University of Notre Dame Press 2002. ISBN 0 268 03350 1.

ARMAND DE ROOSE: “Schittering van de Tsaren – Kunst uit het Novodevicij-klooster” door Désirée Krikhaar. Catharijneconvent Utrecht 2002. ISBN 90 76588 22 8.

J. GOHIL: “Hinduism and modernity” by David Smith. Blackwell 2003. ISBN 0 631 20862 3.

J. VAN OTTEN: “The Targum of Samuel” by Eveline van Staalduine-Sulman. Brill 2002. ISBN 60 04 12164 1.

J. VAN OTTEN: “L’Islam sunnite traditionnel” par Edgard Weber. Brepols 2001. ISBN 2 503 51150 3.

Acta XV  2004

1) H.M.P. Kersten: “The Word of God: healing trough all ages – a Bahá’í perspective”
2) Herman-Emiel Mertens: “De doorgewinterde calvinist en de jonge katholiek, Karl Barth – Hans Küng”
3) Henri Rosenberg: “Joods recht en geneeskunde”
4) Abied Alsuleiman: “De hervorming van de Mudawwanah; correcte toepassing of contextualisering van de Sharia?
5) Eddy Van Laerhoven: “Clarifying Patañjali’s rāja-yoga through interpreting sutra 1.2”
6) Jamnadas Gohil: “Non-violence in Indian thinking”
7) Paul J.C.L. van der Velde: “De Boeddha en de vrouwen in Ashvaghosha’s Saundarānanda

Recensies - reviews

YVAN VERBRAECK: “De Joden, de wereld en het geld” door Jacques Attali: Averbode 2003. ISBN 90 391 0880 3.

CHRIS VONCK: “Le rayonnant… un art vers l’Infini…?” par Paul Briot. Editions Caractère 2004. ISBN 2 85446 359 5.

MARTINE STRUBBE: “Four Illusions-Candrakîrtis Advice to Travellers on the Bodhisattva path” by Candrakïrti. Oxford University Press 2003. ISBN 0 19 515113 5.

JOHAN LAMORAL: “Antisemitism. An Annonated Bibliography” by Susan, Sarah Cohen. K.G. Sauer 2003. ISBN 3. 598 23715 4.

E. VAN LAERHOVEN: “Godsdienst. Filosofisch bekeken”. Pelckmans 2003. ISBN 90 289 3367 0.

LESLIE VERSEYVELD: “Immediacy and Reflection in Kierkegaard’s Thought” by Paul Cruysberghs, Johan Taels, and Karl Verstrynge. Universitaire Pers Leuven 2003. ISBN 90 5867 311 1.

Y. VERBRAECK: “De Verlichting in Europa. Aspecten van de 18e eeuw” door Pieter De Meyere. Uitg. Vereniging Vlaamse Leerkrachten 2003. ISBN 2003/2004.

MARTINE STRUBBE: “Jôdo Shinshü – Shin Buddhism in Medieval Japan” by James Dobbins. University of Hawai Press 2002. ISBN 0 8248 2620 5.

YVAN VERBRAECK: “De schaduw van de ster. Zionisme en antizionisme” door Peter Edel. Epo 2002. ISBN 90 6445 264 4.

E. VAN LAERHOVEN: “Lof der scepsis. Beschouwingen over taal, religie, schone kunsten, filosofie en psychologie” door Rein Ferwerda. Kampen 2003. ISBN 90 77070 44 3.

J. GOHIL: “The Blackwell Companion on Hinduism” by Gavin Flood. Blackwell Publishing 2003. ISBN 0 631 21353 2.

LYDIA BONTE: “Encyclopedia of African and Afro-American Religions” by Stephen D. Glazier. Routledge 2001. ISBN 0 415 92245 3.

F. VAN OTTEN: “Islamic Humanism” by Lenn E. Goodman. Oxford University Press 2003. ISBN 0 19 513580 6.

PIET VAN DEN BOOGAARD: “Shamanism a Reader” by Graham Harvey. Taylor and Francis Group 2003. ISBN 0 415 25330 6.

Y. DE RIDDER: “In Gods naam” door David Kertzer. Prometheus 2002. ISBN 90 5553 909 4.

J. GOHIL: “Worschipping Siva and Buddha” by Ann R. Kinney. University of Hawai’i Press 2003. ISBN 0 8248 2779 1.

H. VAN DAMME: “Dionysus of de Gekruisigde” door Stijn Latré en Guido Vanheeswijck. Pelckmans 2001.

Y. DE RIDDER: “Aquinas” door Ralph Mcinerny. Cambridge 2004. ISBN 0 7456 2687 4.

LAURENT LAMBRECHT: “De wereld waarnemen” door Maurice Merleau-Ponty. Boom 2003. ISBN 90 5352 879 2.

ARMAND DE ROOSE: “Het land der Katharen. Een historishe reisgids” door Ankie Nolen. Aspekt 2004. ISBN 90 5911 119 2.

J. GOHIL: “Indian philosophers and Postmodern Thinkers” by Carl Olson. Oxford University Press 2002. ISBN 019 565 3904.

F. VAN OTTEN; “Islam, van nature een vijand? Christenen in dialoog” door Emilio Platti. Averbode 2003. ISBN 90 317 1947 1.

YVAN VERBRAECK: “Understanding Judaism” by Jeremy Rosen. Dunedin Academic Press 2003. ISBN 1 903 765 28 5.

L. DE MAERE: “The Trinity. East/West Dialogue” door M.Y. Stewart. Kluwer Academic Press 2003. ISBN 1 4020 1728 6.

CHRIS VONCK: “De Islam in België. Bedreiging of verrijking?” door Omar/Luc Van Den Broeck. Manteau / Standaard 2002. ISBN 90 223 1730 7.

HERMAN-EMIEL MERTENS: “Van protestant katholiek geworden en beide trouw gebleven. Een terugblik” door H. Van der Linde. Damon 2004. ISBN 90 5573 396 9.

MARTINE STRUBBE: “Spinoza’s Theologico-political Treatise” by Theo Verbeek. Ashgate 2003. ISBN 07546 0493 4.

Acta XVI  2005

1) Martine Strubbe: “Het totaliteitsdenken bij Spinoza en de Chinese Hua-yen School”
2) Jurgen Motmann: “Die wiedergeburt Europas aus dem Geist der Hoffnung”
3) Ioannis Zizioulas: “Communio en anders zijn”
4) Chris Vonck: “Reflection on Sacred Books – The Encyclopedia of the Qur’an”
5) Henri Rosenberg: “Toenadering van de Kerk tot de joden”
6) Paul van der Velde: “Eeuwig jong en tijdloos oud – twee visies op de Dalai Lama”
7) Jeremy Rosen: “Highlighting Biblical Interpretation”
8) Marc Campine: “Humankind in a Humane World –The Enlarged Cultural and Historical Perspective: Humanity Obliges”

Recensies - reviews

J.M.F. VAN REETH: “The Church of the East. A Concise history” by W. Baum & D.W. Winkler. Routledge Curzon 2003. ISBN 0 415 29770 2.

PATRICK VANDERMEULEN: “Selling spirituality The silent take over of religion” by Jeremy Carrette & Richard King. Routledge Abington 2005. ISBN 0 415 30209 9.

J.M.F. VAN REETH: “Robinson’s Paradigms and Exercises in Syriac Grammer” by J.F. Coakley. Oxford University Press 2002. ISBN 0 19 925409 5.

J. GOHIL: “Vijayanagara Voices. Exploring South Indian History and Hindu Literature” by William J. Jackson. Ashgate 2005. ISBN 0 7546 3950 9.

C.E. KRUITHOF: “Kritiek op de zuivere rede” door Immanuel Kant. Boom 2004. ISBN 8 7010 293 6.

J. GOHIL: “Authority and Meaning in Indian Religions” by Julia Leslie. Ashgate 2003. ISBN 0 7546 3431 0.

MARTINE STRUBBE: “History, Buddhism, and New Religious Movements in Cambodia” by J. Marston and E. Guthrie. University of Hawai’i Press 2004. ISBN 0 8248 2868 2.

J. GOHIL: “The Hindu World” by Sushil Mittal & Gene Thursby. Routledge 2004. ISBN 0 415 21527 7.

JEREMY ROSEN: “Neusner on Judaism. Volume 1” by Jacob Neusner. Ashgate 2004. ISBN 0 75463598 8.

YVO DE RIDDER: “Catholicism. The Story of Catholic Christianity” by G. O’Collins & G. Farrugia. Oxford 2004. ISBN 0 19 925995 X.

PATRICK VANDERMEULEN: “Encyclopedia of New Religions. New Religious Movements, Sects and Alternative Spiritualities” by Christopher Patridge. Lion Publising, Oxford 2004. ISBN 0 7459 50 73 6.

E. VAN LAERHOVEN: “A Short Course in the Philosophy of Religion” by George Pattison. SCM-Press 2001. ISBN 0 334 02834 5.

E. VAN LAERHOVEN: “Aristotle and the Metaphysics”, by Vasilis Politis. Routledge 2004. ISBN 0 415 25148 6.

J. GOHI : “Contemporary Hinduism, Ritual, Culture and Practise” by Robin Rinehart. ABC-Clio 2004. ISBN 1 57607 905 8.

J. GOHIL: “An Introduction to Mâdhva Vedânta” by Deepak Sarma. Ashgate 2003. ISBN0 7546 0637 6.

LYDIA BONTE: “Herleefde Tijd. Een Joodse geschiedenis” door Klaas A.D. Smelik. Acco Leuven 2004. ISBN 90 334 5508 0.

CHRISTIAN VANDEKERKHOVE: “De Oude Plichten – aan de Schelde” door K. Thys (Edit.). Eigen B. 2005. ISBN 9 090 119154 2.

E. VAN LAERHOVEN; “Language Policy in the People’s Republic of China” by Minglang Zhou & Sun Hongkai. Kluwer Academic 2004.

PIET VAN DEN BOGAARD: “Shamanism, critical concepts in sociology” by A. Znamenski. Routledge Curzon 2004. ISBN 0 415 33248 6.

Acta XVII  2006

1) Jeremy Rosen: “Render unto Caesar that which is Caesar’s. Changing attitudes to state and religion”
2) Paul van der Velde: “De Boeddha als de grote genezer, de Dharma als het medicijn”
3) Y. Peckstadt: “Mariage, divorce et remariage dans l’Eglise orthodoxe: économie et accompagnement pastoral”
4) Jan M.F. Van Reeth: “De Braam en de godsdiensten. Proeve van lectuur van een gedicht van Ibn ‘Arabī”
5) Régis Dericquebourg: “How to consider the religious ceremonies of the Church of Scientology?”
6) Pieter De Meyere: “Marat en de katholieke kerk in Frankrijk (2de helft 18de eeuw)”
7) Louis Hénuzet: “Les sept et quatre vallées. Deux épitres de Bahá’u’lláh”
8) Henri Rosenberg: “Judeo-islamitische beschaving versus westerse lekencivilisatie”
9) Laurent Lambrecht: “Friedrich Schleiermacher: tussen Verlichting en Romantiek”

Recensies - reviews

YVAN VERBRAECK: “Religious Perspectives in Modern Muslim and Jewish Literatures” by Glenda Abramson & Hilary Kilpatrick. Routledge 2006. ISBN 0 415 35021 2.

EDDY VAN LAERHOVEN: “Riddles of Existance. A Guided Tour of Metaphysics” by Earl Aconee & Theodore Sider. Oxford – Clarendon 2005. ISBN 0 19 0 28226 9.

ERNIE VONCK: “Native American Faith in America” by Michael Agarett & J.T. Garret. Facts on File 2003. ISBN 0 8160 4989 0.

JAN GYSEN: “Deutsche Søren Kierkegaard Edition. Band 1”. durch Heinrich Anz, Niels Jorgen Cappelorn & Hermann Deuser & Heiko Schulz. Walter de Gruyter 2005. ISBN 3 11 016977 0.

MARTINE STRUBBE: “Religious Traditions in Japan” by Richard Bowring. Cambridge University Press 2005. ISBN 13 978 0 521 851 19 0.

CHRIS VONCK: “Een brug naar de sterren” door Marcus Braybrook. Duncan Baird Publishers / Ten Have – Lannoo 2002. ISBN 90 209 4775 3.

JAN GYSEN: “Kierkegaard Studies” by Niels J. Cappelorn & Herman Deuser. Walter de Gruyter 2005. ISBN 3 11 01 8552 0.

YVAN VERBRAECK: “Christianity on Trial. Arguments against Anti-religious Bigotry” by Vincent Carroll & David Shiflett. Encounter Books 2002. ISBN 1 893554 15 5.

LAURENT LAMBRECHT: “Friedrich Schleiermacher, Between enlightenment and romanticism” by Richard Crouter. Cambridge University Press 2005. ISBN 0 521 80590 2.

YVAN VERBRAECK: “Trialoog – gesprekken tussen Hendrik Hoet, Aharon Malinsky en Jamal Maftouhi” door Jan De Volder. Lannoo 2005. ISBN 9062949-NYR 705.

ERNIE VONCK: “Masks and Masking” by Gary Edson. Jefferson 2005. ISBN 0 7864 2118 5.

E. VAN LAERHOVEN: “Logic. Key Concepts in Philosophy” by Laurence Goldstein. Continuum 2005. ISBN 0 8264 7409 8.

CHRISTIAN VANDEKERKHOVE: “Hypnosis. Theory. Research and Application” by Michal Heap & Irving Kirsch. Ashgate 2006. ISBN 0 7546 2454 4.

EDDY VAN LAERHOVEN: “The Oxford Handbook of Contemporary Philosophy” by Frank Jackson & Michael Smith. Oxford University Press 2005. ISBN 0 19 924295 X.

CHRISTIAN VANDEKERKHOVE: “Kosmische Visie. Wetenschap en het Akasha-veld” door Erwin Lazlo. Ankh-Hermes 2005. ISBN 90 202 8359 6.

E. VAN LAERHOVEN: “Mind. Key Concepts in Philosophy” by Eric Matthews. Continuum 2005. ISBN 0 8264 7112 9.

JEREMY ROSEN: “Neusner on Judaism” by Jacob Neusner. Volume 3. Ashgate 2005. ISBN 0 75 463 600 3.

E. VAN LAERHOVEN: “Epistemology. Key concepts in Philosophy” by Christopher Norris. Continuum 2005. ISBN 0 8264 7732 1.

JAN GYSEN: “Het Heilige; over het buitenredelijke van religie” door Rudolf Otto. Abraxas 2002. ISBN 90 74509 36 1, en “De genade religie van India en het Christendom” ISBN 90 807300 3 3.

LUC DE MAERE: “A Short course in Christian Doctrine” by G. Pattinson. SCM-Press 2005. ISBN 0 33402978 3.

ARMAND DE ROOSE: “Gnosis: de derde component van de Europese cultuur traditie” door Gilles Quispel. Rozekruis Pers 2005. ISBN 90 6732 290 3.

YVAN VERBRAECK: “The return of anti-Semitism” by Gebriel Schoenfeld. Encounter Books 2004. ISBN 1 893554 89 9.

YVAN VERBRAECK: “Jewish views of the afterlife” by Paull Raphael Simcha. Rowman and Littlefield 2004. ISBN 1 56821 938 5.

YVAN VERBRAECK: “Mindful Jewish Living” by Jonathan P. Slater. Aviv Press 2004. ISBN 0 916219 23 2.

CHRISTIAN VANDEKERKHOVE: “Encyclopedia of Applied Psychology” by Charles Spielberger. 3 Volumes. Oxford, Elsevier Academic Press 2004. ISBN 0 120657410 3.

CHRISTIAN VANDEKERKHOVE: “Niet te geloven. Wel te begrijpen. Een rationele en alternatieve visie op de menselijke zingeving” door Gabriël Spileers. Uitg. Mens en Cultuur 2003. ISBN 90 77135030.

L. DE MAERE: “Roman Catholicism. The Basics” by M. Walsh. Routledge 2005. ISBN 0 41526381 6.

YVAN VERBRAECK: “The Eternal Journey – Meditations on the Jewish Year” by Jonathan Wittenberg. Aviv Press 2004 & “Das Buch der Jüdischen Feste” d. Efrat Gal-led. ISBN 0 916219 25 9.

Acta XVIII  2007

1) Jean Paul Van Bendegem: “How not to discuss about the relationships between Science and Religion”
2) D.F. Scheltens: “Denken over God en geloven”
3) Fayyaz Gharaie: “Love as the Fundamental Origin of Tolerance”
4) Eddy Van Laerhoven & Zhang Lijun: “Daodejing on desire as a soteriological problem”
5) Henri Rosenberg: “Een nieuw theologisch discours”
6) Louis Hénuzet: “La civilisation mondiale”
7) Y. Peckstadt: “Coexistence of Religions from the Orthodox Point of View”
8) Jeremy Rosen: “Differing Responses in Judaism to the Loss of Zion”
9) Paul van der Velde: “The original Dharma”

Recensies - reviews

CHRIS VONCK: “De profeet. Over het leven van Mohammed” door Karen Armstrong. De Bezige Bij 2006. ISBN 90 234 2165 5.

YVAN VERBRAECK: “Inleiding tot de lokale geschiedenis van de 19e en de 20ste eeuw” & “Inleiding tot de lokale geschiedenis van de 12e tot de 18e eeuw” door Jan Art en Eric Vanhaute. Centrum voor Geschiedenis Universiteit Gent. Mens & Cultuur 2004. ISBN 90 77135 05 7 & 90 77135 07 3.

LAURENT LAMBRECHT: “Encyclopedie van de Mystiek” door Joris Baers, Gerrit Brinkman, Auke Jelsma & Otger Stegginck. Kok, Kampen en Lannoo. ISBN 90 4350070 4.

CHRISTIAN VANDEKERKHOVE: “Biographical Dictionary of Twentieth-Century Philosophers” by Stuart Brown, Diané Collinson, Robert Wilkinson. Routledge 2002. ISBN 0 415 28605 0.

L. DE MAERE: “The place of Judas Iscariot in Christology” by Anthony Cane. Ashgate 2005. ISBN 0 75465284 X.

YVAN VERBRAECK: “The Myth of Hitler’s Pope” by David G. Dalin. Regnery Publishing 2005. ISBN 0 89526 034 4.

RIT VAN DEN BERGH: “Vrees en Beven” door Johannes De Silentio (S. Kierkegaard) – Vert. Andries Visser. Damon 2006. ISBN 90 55737 2.

L. DE MAERE: “The Catholic Church and Russia. Popes, Patriarchs, Tsars an Commissars” by Dennis J. Dunn. Ashgate 2004. ISBN 0 754636100.

DE ROOSE ARMAND: “De Triomf van de Universele Gnosis” door Antonin Gadal. In de Pelikaan 2006. ISBN 90 71608 14 X.

CHRISTIAN VANDEKERKHOVE: “A Documentary History of Religion in America Since 1877” by Edwin S. Gaustad & Mark A. Noll. Eerdmans 2003. ISBN 978 0 8028 2229 1.

J.M.F. VAN REETH: “Suse. Terres cuites islamiques” par Guillermina Joel, Audrey Peli et Sophie Makariou. Musée de Louvre – Dept. Des Arts de l’Islam 2005. ISBN 90 5349 570 3.

MARTINE STRUBBE: “Buddhist Inclusivism – Attitudes Towards Religious Others” by Kristin Beise Kiblinger. Ashgate 2005. ISBN 0 7546 5133 9.

YVAN VERBRAECK: “Der Aufgang aller Dinge” durch Hans Küng. Piper Verlag 2005. ISBN 3 492 04787 4.

YVAN VERBRAECK: “The Encyclopedia of Judaism”. Volume 1 to 4. by Jacob Neusner, Alan J. Avery-Peck & Green William Scott. Brill 2005. ISBN 90 04 1487 X (set).

YVAN VERBRAECK: “Atheologie. De hoofdzonden van jodendom, christendom en islam” door Michel Onfray. Metz & Schilt 2005. ISBN 90 5330 458 4.

CHRISTIAN VANDEKERKHOVE: “The Concise Encyclopedia of Western Philosophy” by Jonathan Ree & J.O. Urmson. Routledge 2005 ISBN 0 415 32924 8.

CHRISTIAN VANDEKERKHOVE: “Kabala Inspiraties” by Jeremy Rosen. Veltman 2006. ISBN 90 5920489 1.

YVAN VERBRAECK: “Das Ich der Stadt. Debatten über Judentum und Urbanität, 1822-1938” durch Joachim Schlör. Vandenhoeck & Ruprecht 2005. ISBN 3 525 56990 4.

CHRISTIAN VANDEKERKHOVE: “Hiram aan de Schelde. 250 jaar vrijmetselarij te Antwerpen” door K. Thys. De Vries-Brouwers 2006. ISBN 90 5927 254 4.

J.M.F. VAN REETH: “The flowering of Muslim theology” by Josef Van Ess. Harvard University Press 2006. ISBN 0 674 02208 4.

SAM LANDUYT: “Wijsheid van Kierkegaard” door Hans Van Munster. Lannoo 2006. ISBN 10 90 209 6775 4.

CHRISTIAN VANDEKERKHOVE: “Holistische Psychoterapie” door Klaas-Jan Van Velzen. Ankh-Hermes 2005. ISBN 90 202 8383 9.

J.M.F. VAN REETH: “West Syrian Liturgical Theology” by Baby Varghese. Aldershot 2004. ISBN 0 7546 0619 8.

TOM HANNES: “Nagarjuna in Context” by Joseph Walser. Columbia University Press 2005. ISBN 0 231 13164 X.

YVAN VERBRAECK: “Born to Kvetch. Yiddisch Language and Culture in All of its Moods” by Michael Wex. St. Martin’s 2005. ISBN 0 312 30741 1.

CHRISTIAN VANDEKERKHOVE: “Integrale Psychologie” door Ken Wilber. Ankh-Hermes 2001. ISBN 90 202 6024 3.

Acta XIX  2008

1) Laurent Lambrecht: “ De Religies: in samenspraak of tegenspraak met de postmoderne maatschappij?”
2) Pieter De Meyere: “De katholieke Kerk in Frankrijk tijdens de Revolutie tot na het Concordaat van 1801 tussen de paus van Rome en de Franse overheid”
3) Henri Rosenberg: “Wordingsgeschiedenis van de Joodse Ethiek”
4) André van der Braak: “Enlightenment Revisited. Romantic, historicist, hermeneutic and comparative perspectives on Zen”
5) Miguel Houben & Paul van der Velde: “Nederlanders op de Everest, westerse Boeddhisten in Thailand, zingeving in het extreme”
6) Jeremy Rosen: ’Poverty’ and ‘charity’ in the monotheistic religions. An introduction and a Comparison”
7) Fayyaz Gharaie: “Ontology of Hindu and Muslim mystics”

Recensies - reviews

Y. VERBRAECK: “The Five Books of Mozes” by Robert Alter. W.W. Norton & Comp. 2007. ISBN 0 393 01055 1.

Y. VERBRAECK: “Het gezicht van God” door Paul Badde. Lannoo 2007. ISBN 978 90 209 69894.

Y. VERBRAECK: “Zerrissene Herzen. Die Geschichte der Juden in Deutschland” durch Ingke Brodersen & Rüdiger Dammann. S. Fisher Verlag 2006. ISBN 978 3 10 003520 2.

LAURENT LAMBRECHT: “Brieven van Bernadette” door Patrick Chatelion Counet. KBS 2002008. ISBN 978 90 6137 027 9.

J. GOHIL: “Encyclopedia of Hinduism” by Denise Cush, Catherine Robinson & Michael York. Routledge 2008. ISBN 978 7007 1267 0.

Y. VERBRAECK: “Holy Men and Hunger Artists. Fasting and Asceticism in Rabbinic Culture” by Eliezer Diamond. Oxford University Press 2004. ISBN 0 19 513750 7.

Y. VERBRAECK: “A History of Jewish Philosophy” by Daniel H. Frank & Oliver Leaman. Routledge 2003. ISBN 0 415 32469 6.

RIT VAN DEN BERGH: “Hellenic Philosophy” by Christos C. Evangeliou. Ashgate 2006. ISBN 0 7546 5847 3.

Y. VERBRAECK: “Dieu parle aux hommes” par Albert Guigui. Editions Racine 2007. ISBN 978 2 87386 458 3.

Y. VERBRAECK: “Geloven in een God die niet bestaat” door Klaas Hendrikse. Nieuw Amsterdam Uitgevers 2007. ISBN 978 90 468 0308 0.

M. STRUBBE: “Encyclopedia of Buddhism” by Edward A. Irons. Facts on File 2007. ISBN 978 0 8160 5459 6.

RIT VAN DEN BERGH: “Wat de liefde doet” door S. Kierkegaard. Vert. Andreis Visser. Damon 2007. ISBN 978 90 5573 784 0.

L. DE MAERE: “The Theology of John Zizioulas” by D.H. Knight. Ashgate 2007. ISBN 9780754654308.

JAN VANHEES: “Abraham Kuyper. Een biografie” door Jeroen Koch. Boom 2007. ISBN 90 8506 248 9.

SAM LANDUYT: “In den beginne – van Adam en Eva tot intelligent design” door Geert Lernout. Meulenhoff Manteau 2007. ISBN 978 90 8542 117 7.

Y. VERBRAECK: “Funktionen des Humanismus” durch Thomas Maissen & Gerrit Walther. Wallstein Verlag 2006. ISBN 3 8353 0025 3.

CHRISTIAN VANDEKERKHOVE: “The Routledge Companion to Philosophy of Religion” by Chad Meister & Paul Copan. Routledge 2007. ISBN 0 415 38038 6.

Y. VERBRAECK: “Dawkin’s God – Genes, nemes, and the meaning of life” by Alister McGrath . Blackwell 2005.

STEFAAN VAN DEN EYNDE: “From Asgard tot Valhalla” by Heather O’Donoghue. I.B. Tauris 2007. ISBN 978 1 84511 357 5.

J.M.F. VAN REETH: “The Blackwell Companion of Eastern Christianity” by K. Parry (Ed). Blackwell Oxford 2007. ISBN 978 0631 234 23 4.

CHRISTIAN VANDEKERKHOVE: “Entangled Minds. Extrasensory Experiences in a Quantum Reality” by Dean Radin. Paraview Pocket books 2006. ISBN 1 4165 1677 8.

G.R. RAMAMURTHI: “Indian Philosophy and the Consequences of Knowledge” by Chakravarthi Ram-Prasad. Ashgate 2007. ISBN 978 0 7546 5456 8.

LUC DEVISSCHER: “Jezus van Nazareth” door Joseph Ratzinger”. Lannoo 2007. ISBN 978 90 209 7176 7.

E. VAN LAERHOVEN: “Explorations in Neuroscience, Psychology and Religion” by Kevin S. Seybold. Ashgate 2007. ISBN 978 0 7546 5563 3.

M. STRUBBE: “Buddhism as Philosophy” by Mark Siderits. Ashgate 2007. ISBN 978 07546 5369 1.

RIT VAN DEN BERGH: “Een verlangen naar eenheid. Structuur en transformatie van de westerse mystiek” door Boris Todoroff. Damon 2006. ISBN 90 5573 653 8.

Y. VERBRAECK: “Gewillig België” door Rudi Van Doorslaer, Emanuel Debruyne, Frank Seberechts & Nico Wouters. Meulenhoff/Manteau 2007. ISBN 978 90 8542 102 3.

CHRIS VONCK: “Het Sikhisme en de Sikhs” door Lili Van Heers. Alken 2007.

Y. VERBRAECK: “Meet the Rabbis. Rabbinic Thought and the Teachings of Jesus” by Brad H. Young. Hendrickson Publishers 2007. ISBN 978 1 56563 405 3.

E. VAN LAERHOVEN en L. ZHANG: “Zhuang Zi. De volledige geschriften. Het grote klassieke boek van het Taöisme” toegelicht door Kristofer Schipper. Atlas Contact. Amsterdam / Antwerpen 2007. ISBN 978 90 457 0085 4.

Acta XX  2009

1) Henri Rosenberg: “De Tossafisten of joodse Glossatoren”

2) Gerard F. Willems: “Joden en niet-joden. De zaak van de zeven geboden van Noach”

3) Fred E. Woods: “De ziel van Kalaupapa”

4) Paul van der Velde: “Generaals en witte olifanten. Voortekenen en politiek in Zuidoost-Azië”

5) Johan L.F. Gerding: “Kant and the anomalous experiences of Swedenborg”

6) Jeremy Rosen: “Seven deadly sins. Reductionism: a study in different religious styles”

7) André van der Braak: “Rede en religie: boeddhistische perspectieven”

Recensies - reviews

RIT VAN DEN BERGH: “Returning to Religion. Why a Secular Age is Haunted by Faith” by Jonathan Benthall. Tauris 2008. ISBN 978 18 451 1718 4.

Y. VERBRAECK: “Bibliografie over het Jodendom en Israel voor het Nederlands taalgebied 1992-2009” door Hanna Blok & Bart Wallet. Peeters 2007. SBN 978 90 429 1967 9.

E. VONCK: “The Anthropology of Religion. An Introduction” by Fiona Bowie. Blackwell 2006. ISBN 978 14 051 2105 7.

G. RAMAMURTHI: “The Truth, the Way, the Life. A Christian Commentary on the Three Holy Mantras of the Srïvaisnava Hindus” by Francis Clooney. Eerdmans 2008. ISBN 978 08 028 6413

RIT VAN DEN BERGH: “ De herhaling (Gjentagelsen). Een proeve van experimentele psychologie” door Constantius Constantin (S. Kierkegaard). Damon 2008. ISBN 978 90 5573 896 0.

CHRIS VONCK: “Een Kerk met nieuwe Inzichten” & “Dialogue among Faith Communities” door Lucien F. Cosijns. Rowman & Littlefield 2008. ISBN 978 0 7618 4085 5.

LAURENT LAMBRECHT: “Religie in de 21ste eeuw” door Herman De Dijn. Pelckmans 2007.

J.M.F. VAN REETH: “Mythologie et religion des Sémites occidentaux. I. Ebla, Mari” par Del Olmo Lete. Peeters 2008. ISBN 978 90 429 1897 9.

J.M.F. VAN REETH: “De Koran. Heilige verzen van de Islam” door Peter Derie. Mets & Schilt – Roularta 2008. ISBN 978 90 5330 657 4.

J.M.F. VAN REETH: “Epitres sacrées des Druzes. Rasâ’il al-Hikma” par D. De Smet. (Orientalia Lovaniensia Analecta 168). Leuven 2007. ISBN 978 90 429 1943 3.

Y. VERBRAECK: “Joodse riten en symbolen” door Rabbijn S. De Vries. De Arbeiderspers 2008. ISBN 978 90 295 6631 5.

SAM LANDUYT: “Fundamentals of Psychology” by Michael W. Eysenck. Psychology Press 2009. ISBN 978 1 84169 371 2.

RIT VAN DEN BERG: “Een God – drie religies; Een vergelijkend woordenboek” door Herman Frijlink. Pelckmans 2008. ISBN 978 90 289 4600 2.

J.M.F. VAN REETH: “Early Christian Remains of Inner Mongolia. Discovery. Reconstruction and Appropriation” by T.H.F. Halbertsma. Brill 2008. ISBN 978 90 04 16708 7.

HUGO APPELS: “Sufi Mysticims into the West: Life and Leadership of Hazrat Inayat Kahn’s Brothers 1927-1967” by Karin Jironet. Peeters 2009. ISBN 978 90 429 2114 6.

HEDWIG VAN DAMME: “Journale und Aufzeichnungen” durch S. Kierkegaard. W. de Gruyter 2008. ISBN 978 3 11 018669 7.

E. VAN LAERHOVEN en L. ZHANG: “Cultivating Perfection. Mysticism and Self-transformation in Early Quanzhen Daoism” by Louis Komjathy. Brill 2007. ISBN 0169 9563.

E. VONCK: “A Reader in Anthropology of Religion” by Michael Lambek. Blackwell 2008. ISBN 978 1 4051 3614 3.

E. VAN LAERHOVEN en L. ZHANG: “De geschriften van Liezi” vert. en toegelicht door Jan De Meyer. Uitg. Augustus 2008. ISBN 978 90 457 0168 4.

WALTER DECLEIR: “The Naked Man” by Desmond Morris. Vintage 2009. ISBN 978 0 099 50623 2.

TOM HANNES: “Ordinary Mind as the Way. The Hongzhou school and the growth of Chan Buddhism” by Mario Poceski. Oxford University Press 2007. ISBN 978 019 531 9965.

CHR. VANDEKERKHOVE: “De Verlichting. Pijler van onze beschaving” door Karel Poma. Garant 2009. ISBN 0 297 84744 9.

G. RAMAMURTHI: “Eastern Philosophy” by Chakravarthi Ram-Prasad. Weidenfeld & Nicolson 2005. ISBN 0 297 84744 9.

DICK WURSTEN: “Calvijn Handboek” door Herman J. Selderhuis. Kok Kampen 2008. ISBN 978 90 435 1536 1, en “Johannes Calvijn. Zijn leven. zijn werk” door Willem Balke, Van ‘T Spijker & Jan Klok. Kok Kampen 2008. ISBN 978 90 435 1575 7.

G. RAMAMURTHI: “Temple Consecration Rituals in Ancient India” by Anna A. Slaczka. Brill 2007. ISBN 978 90 041 5843 6.

CLAUDE MESTDAGH: “Jung’s map of the soul. An introduction” by Murray Stein. Open Court 2009. ISBN 0 8126 9376 0.

MARTINNE STRUBBE: “Monasticism Buddhist and Christian – The Korean Experience” by Kim Sunghae & James Heisig. Peeters 2008. ISBN 978 0 8028 6375 1.

RIT VAN DEN BERGH: “Jonge denkers over grote religies” namelijk: Hella van den Elshout (Jodendom), Frank Meester (Islam), Annette van der Elst (Christendom), Jan Den Boer (Boeddhisme), Maarten Meester (Nieuwe Spiritualiteit) & Vanno Jobse (Hindoreïsme). Ten Have 2008.

E. VAN LAERHOVEN: “De rivier van Herakleitos. Een eigenzinnige visie op de wijsbegeerte” door Etienne Vermeersch en Johan Braeckman. Houtekiet 2009. ISBN 978 90 8924 035 4.

SAM LANDUYT: “Geloof als geneesmiddel, de vergeten factor X?” door Jos Vranckx. Davidsfonds 2008. ISBN 978 90 5826 566 1.

BERT KERSTEN: “Baha’i Faith, in The World Religions” by Margit Warburg. Routledge. ISBN 978 0 415 29725 4.

STEFAAN VAN DEN EYNDE: “Sinterklaas Lexicon” door Marie-José Wouters. Becht 2008. ISBN 978 90 230 1246 7.

Acta XXI  2010

1) Jan Van Reeth: “Schriften, scribenten en geleerden – Over vergelijkende schriftlezing en religies”
2) Etienne Kuypers: “De utopische verbeeldingskracht als kritische cultuurfactor”
3) Herman Lodewyckx: “ Afrika – Filosofie?”
4) Walter Decleir: “Reflecties van een bioloog over het Darwinjaar 2009”
5) A. van der Braak: “Meditation and Ritual in Zen Buddhism”
6) F. Gharaie: “Rational Pantheism of Hindu and Muslim thinkers”
7) Paul van der Velde: “Timeless precious jewels’ a reflection on ancient modern and timeless Buddhism”
8) Eddy Van Laerhoven: “Re-Introducing Philosophical Soteriology: Bronkhorst on Absorption (samādhi)”
9) Henri Rosenberg: “Pedofilie thuis in Gods tempels. Een analyse vanuit het denkkader van de religies”

Recensies - reviews

E. VAN LAERHOVEN: “Making Religion, Making the State. The Politics of Religion in Modern China” by Yoshiko Ashiwa and David L. Wank. Stanford University 2009. ISBN 978 0 8047 5842 0.

FRED BAHLMANN: “Tafelen van Bahâ’u’llah, geopenbaard na de Kitab-i-Aqdas” – Bahâ’u’llah. Stichting Bahai literatuur, Den Haag 2009. ISBN 978 90 70765 49 1.

Y. VERBRAECK: “Het Gereformeerde Boek” door Willem Bouwman. Waanders Uitgevers 2009. ISBN 978 90 400 85230 .

G.R. RAMAMURTHI: “The Spirit of Hindu Law” by Donald R. Davis. Cambridge University Press 2010. ISBN 978 0 521 87704 6.

MARTINE STRUBBE: “Spinoza, de Doornen en de Roos” door Herman De Dijn. Pelckmans 2009. ISBN 978 908687 0547.

MARTINE STRUBBE: “Entrance into the Supreme Doctrine – Skandhila’s Abhidharmâvatara” by Bhikkhu Dhammajoti. Centre of Buddhist Studies. University og Hong Kong 2008. ISBN 978 988 99296 3 33.

DIEDERIK BOEYKENS: “Leopold Flam. 1912-1995. Een filosoof van gisteren voor een wereld van morgen” door Willem Elias. VUBPress 2010. ISBN 978 90 5487 627 4.

RIT VAN DEN BERGH: “Commentaries on Plato – Volume 1 to 7” by Marcilio Ficino. Harvard University Press 2008.

Y. VERBRAECK: “BESA – Muslims who saved Jews in World War 11” by Norman H. Gersman. Syracuse University Press 2009. ISBN 978 0 8156 0934 6.

CHRISTIAN VANDEKERKHOVE: “In den beginne schiep…de vrouw. De moderne mens gevormd door de man of was het toch een vrouw” door Luc Goossens. Mens & Cultuur 2010. ISBN 978 90 77135 21 1.

Y. VERBRAECK: “God”s Philosophers. How the Medieval World laid the Foundations of Modern Science” by James Hannam. ISBN 978 184831 070 4.

MARTINE STRUBBE: “Philosopher, Practitioner, Politician: The Many Lives of Fazang (643-712)” by Chen Jinhua. Brill 2007. ISBN 978 90 04 15613 5.

J. ROSEN: “Trials of the Diaspora” by Anthony Julius. Oxford University Press 2010. ISBN 978 0199297054.

Y. VERBRAECK: “Stairway to heaven” by Peter Levenda. Continuum 2008. ISBN 978 0 8264 2850 0.

LESLIE VERSWEYVELD: “Jan van Ruusbroec – De Mystieke vereniging met God” door Paul Mommaerts. Peeters 2009. ISBN 978 90 429 2045 3.

J.M.F. VAN REETH: “The Crusades. Conflict between Christendom and Islam” by Matti Moosa. Gorgas Press 2008. ISBN 978 1 59333 366 9.

LAURENT LAMBRECHT: “Christian Mysticism” by Louise Nelstrop with Kevin Magill and Bradley B. Onishi. Ashgate 2009.

LUDO ABICHT: “Iranophobia. The Logic of an Israeli Obsession” by Haggai Ram. Stanford 2009. ISBN 987 0 8047 6068 3.

NOS REYHANI: “The Forgotten Schools” by Soli Shahvar. Tauris 2009. ISBN 978 1 84511 683 5.

G.R. RAMAMURTHI: “Loving God. Kṛṣṇa and Christ” by Daniel P. Sheridan. Eerdmans / Peeters 2007. ISBN 978 0 8028 6282 2.

S. LANDUYT: “The End of Materialism. How Evidence of the paranormal is bringing Science and the Spirit together” by Charles T. Tart. New Harbinger Publications 2009. ISBN 978 1 4051 8921 7.

G.R. RAMAMURTHI: “A Secular Age” by Charles Taylor. Belknap Press 2007. ISBN 978 0674026766.

CHRIS VONCK: “Religious Origins of Nations? The Christian Communities in the Middle East” by Romeny ter Haar. Brill 2010. ISBN 978 90 04 17375 0.

ARMAND DE ROOSE: “De Keulse Mani-Codex” vertaald en ingeleid door Johannes van Oort en Gillis Quispel. ISBN 90 71608 16 6.

RIT VAN DEN BERGH: “Kierkegaard lezen” door Pieter Vos. Kok Kampen 2010. ISBN 978 90 435 1720 1.

Acta XXII  2011

1) Charles Willemen: “Is Boeddhisme Europees? Bedenkingen bij de Indo-Chinese achtergrond”
2) Pieter De Meyere: “Frankrijk en zijn Antiklerikale Wetten (1880-1910)”
3) Fayyaz Gharaie: “Yoga and namāz or ṣalāh”
4) Etienne Kuypers: “Improviseren met de spanning tussen universiteit en realiteit en de rol van de vrije wil”
5) Athénagoras Peckstadt: L’influence spirituelle de la tradition monastique orthodoxe sur les chrétiens d’Occident”
6) Henri Rosenberg: “Een blik naar buiten over de omwalling van het joodse geloof heen. Een kijkje in antieke buitenjoodse bronnen”
7) Paul van der Velde: “Dombī of Prajnā. De vrouw in de Caryāgīti liederen van middeleeuws Bengalen”.

Recensies - reviews

E. VAN LAERHOVEN: “50 Voices of Disbelief. Why we are Athiests” by Russell Blackford and Udo Schüklenk. Blackwell 2000. ISBN 978 1 4051 9046 6.

MARTINNE STRUBBE: “Meditation in Modern Buddhism” by Joanna Cook. Cambridge University Press 2010. ISBN 978 0 521 11938 2.

G.R. RAMAMURTHI: “The Spirit of Hindu Law” by Donald R. Davis. ISBN 978 0 521 87704 6 & “Hinduism and Law – An Introduction” by Timothy Lubin, Donald R. Davis & Yayanth K. Krishnan. Cambridge University Press 2010. ISBN 978 0 521 71626 0.

L. SHERLOCK-TASELAAR: “An Introduction to Mormonism” by Douglas Davis. Cambridge University Press 2003. ISBN 0 521 52064 9.

CHRISTIAN VANDEKERKHOVE: “Terugtocht naar het Paradijs. Een spirituele weg naar eenheid en harmonie via de chakra’s en de Bijbel” door Nico Dekkers. Uitg. Nicomedia 2009. ISBN 978 94 90256 02 9.

TONY VAN LOON: “The Ethnography of Charles Darwin, A Study of His Writings on Aboriginal Peoples” by Charles De Paolo. McFarland 2000. ISBN 978 0 7864 4877 7.

Y. VERBRAECK: “Op de gelukzalige eilanden. Leopold Flam en de utopie” door Hubert Dethier. VUBPress 2010. ISBN 978 90584 771 89.

MARTINNE STRUBBE: “De Donkere Zijde van het Boeddhisme” door Koenraad Elst. Mens en Cultuur 2010. ISBN 978 90 77135 20 4.

DICK WURSTEN: “On Time. Punctuality, and Discipline in Early Modern Calvinism” by Max Engammare. Cambridge University Press 2010. ISBN 978 0 521 76997 6.

EDDY VAN LAERHOVEN: “Het boek over Shiva” door Namita Gokhale. Penguin Books 2001. ISBN 978 90 6271 0775.

EDDY VAN LAERHOVEN: “Het boek over Ganesha” door Royina Grewal. Synthese 2009. ISBN 978 90 6271 065 2.

HERMAN LODEWYCKX: “Das Afrika-Lexikon” durch Jacob E. Mabe. Verlag J.B.Metzler 2004. ISBN 3 476 02046 0.

YVAN VERBRAECK: “Das katholische Abenteuer. Eine Provokation” durch Mathias Matussek. Deutsche Verlags-Anstalt 2011. ISBN 978 3 421 04514 0.

WALTER DECLEIR: “Darwinism and the Divine” by Alister McGrath. Wiley & Sons Ltd. 2011. ISBN 978 1 4443 3344 2.

EDDY VAN LAERHOVEN: “Het schandaal van de filosofie” door Henri Oosthout. Pelckmans 2010. ISBN 978 90 289 5305 5.

G.R. RAMAMURTHI: “Indian Epic Values” by G. Pollet. Peeters 1995. ISBN 90 6831 701 6.

YVAN VERBRAECK: “Benedikts Kreuzzug. Der Angriff des Vatikans auf die moderne Gesellschaft” durch Alan Posener. Ullstein Buchverlage 2009. ISBN 978 3 550 08793 6.

G.R. RAMAMURHI: “Exploring the Bhagavad Gitâ” by Ithamar Theodor. Ashgate 2010. ISBN 978 0. 7546 6658 5 & “Biodivinity and biodiversity” by Emma Tomalin. Ashgate 2009. ISBN 978 0 7346 5588 6.

DICK WURTSEN: “Freedom of Religion” by E.A. Van de Beek, E.A.J.G. Van der Borght & B.P. Vermeulen. Brill 2010. ISBN 978 90 04 15807 8.

CHRIS VONCK: “Overgangsrituelen” door Christian Vandekerkhove & Eva Vens. Standaard Uitgeverij 2010. ISBN 978 90 341 9398 8.

Acta XXIII   2012

1) Jo Haazen: “Helderheid en eenvoud als fundament voor een nieuwe tijd”
2) Etienne Kuypers: “Beknopte fenomenologie van het creatief intellect”
3) Athénagoras Peckstadt: “The relation between church and state in Belgium”
4) Thomas Quartier: “Trennungskrisen. Rituelle Erkundungen der ,Imitatio Christi’ im modernen Kontext”
5) Henri Rosenberg: “De gesloten leef- en denkwereld van praktiserende gelovigen”
6) Paul van der Velde: “Who is a Hindu now?”

Recensies - reviews

RIT VAN DEN BERGH: “Kierkegaard, Pietism and Holiness” by Christopher B. Barnett. Ashgate 2011. ISBN 978 1409 411 574.

YVAN VERBRAECK: “Cultures in Collision and Conversation” by David Berger. Academic Studies Press 2011. ISBN 978 1 936235 24 7.

YVAN VERBRAECK: “Het verdorven genootschap. De vergeten radicalen van de Verlichting” door Philipp Blom. De Bezige Bij 2011 . ISBN 978 90 234 5831 9.

DICK WURSTEN: “Philosophy of Religion in the Renaissance” by Paul Richard Blum. Ashgate 2010. ISBN 978 0 7546 0781 6.

LAURENT LAMBRECHT: “L’Art de la collection, Introduction historico-éthique à l’erméneutique conjecturale de Nicolas de Cues” par Inigo Bocken. Peeters 2007. ISBN 978 90 429 1894 8.

LAURENT LAMBRECHT: “Reform, Representation and Theology in Nicholas of Cusa and His Age” by Lawrence H. Bond & Gerard Christianson. Ashgate 2011. ISBN 9781409429609.

CHRIS VONCK: “Salafism in Yemen” by Laurent Bonnefoy. Hurst & Company 2011. ISBN 978 1 84904 1317.

GILBERT RAMAMURTHI: “The Cambridge Companion to Gandhi” by Judith M. Brown and Anthony Parel. Cambridge University Press 2011. ISBN 978 0 521 13345 6.

J.M.F. VAN REETH: “Het Vierde Beest”, de strijd om de wereldmacht en het einde van de oudheid” door Tom Holland. Polak & Van Gennep 2012. ISBN 978 90 253 6908 8.

J.M.F. VAN REETH: “Studies in the Islam ans Science Nexus” by Muzaffar Iqbal. Farnham & Burlington 2012. ISBN 978 80 7546 29 160.

HEDWIG VAN DAMME: “Journale und Aufzeichnugen, Notizbücher 1-15. Deutsche Kierkegaard edition”. De Gruyter 2011. ISBN 987 3 11 0186 70 3.

MARTINE STRUBBE: “Zonder Boeddha kan ik geen Christen zijn” door Paul Knitter. Ten Have 2011. ISBN 978 90 259 6062 9.

GILBERT RAMAMURTHI: “Authority and Meaning in Indian Religions” by Julia Leslie. Ashgate 2003. ISBN 0 7546 3431 0.

NOS REYHANI: “Music of a distant Drum” by Bernard Lewis. Princeton University Press 2011. ISBN 978 0 691 15010 9.

YVAN VERBRAECK: “The Cambridge History of Jewish Philosophy” by Steven Nadler & T.M. Rudavsky. Cambridge University Press 2009. ISBN 078 0 521 84323 2.

TONY VAN LOON: “The Routledge Handbook of Research Methods in the study of Religion” by Michael Stausberg and Steven Engler. Routledge 2011. ISBN 978 0 415 55920 1.

DICK WURSTEN: “A New Science. The Discovery of Religion in the Age of Reason” by Guy G. Stroumsa. Harvard University Press 2010. ISBN 978 0 674 04860 7.

GILBERT RAMAMURTHI: “Viveka Cudamani – The Crown Jewel of Reason” by Paul G. Van Oyen. Conversion Productions 2006. ISBN 978 90 76392 004.

CHRISTIAN VANDEKERKHOVE: “De vergeten jaren van Jezus in India en Tibet. Het evangelie van Issa” door Paul Van Oyen. Conversion Productions 2010. ISBN 978 90 76392 44 8.

DICK WURSTEN: “Heretics and Heresies in the Ancient Church and in Eastern Christianity” by J. Verheyden and Herman Teule. Peeters 2011. ISBN 978 90 429 2486 4.

Acta XXIV 2013

1) Gerard Bodifee: “Hindert de rede de religie?”
2) Fayyaz Gharaie: “Ascetism in the Opinion of the Yogī and ‘Ārif”
3) Heinz Kimmerle: “Drie hoofdaspecten van de Afrikaanse religies en filosofie”
4) Etienne Kuypers: “Beknopte fenomenologie van het creatief intellect”
5) Athénagoras Peckstadt: “Cherchant les raisons de la crise économique. La sécularisation, la mondialisation et l’appauvrissement de la spiritualité dans le cadre de la crise actuelle. Approche orthodoxe.”
6) Thomas Quartier: “Das monastisch liturgische Revival. Orthodoxe Spiritualität und die Frage nach heutiger Sinnsuche”
7) Henri Rosenberg: “De hoofddoekencontroverse of de kruistocht van het secularisme”
8) Paul Briot: “A letter to Japanese friends…”.

Recensies - reviews

E. VAN LAERHOVEN: “Absorption. Human Nature and Buddhist Liberation” by Johannes Bronkhorst.
University Media 2012. ISBN 978 3 906000 24 4.

E. VAN LAERHOVEN: “Devattîyam. Johannes Bronkhorst FelicitationVolume” by François Voegeli, Vincent Eltschinger, Danielle Feller, Maria Piera Candotti, Bogdan Diaconescu and Malhar Kulkarni. Peter Lang 2012. ISBN 978 3 0343 0682 9.

DICK WURSTEN: “Erasmus: Sometimes a Spin Doctor is Right” by Daniel Dennett. Praemium Erasmianum Essay 2012. ISBN 978 90 77973 11 0.

YVAN VERBRAECK: “Israel schafft sich ab” durch Gerschom Gorenberg. Campus Verlag 2012. ISBN 978 3 593 39724 5.

CHRISTIAN VANDEKERKHOVE: “God, als U er bent” door Anselm Grün. Ten Have/Lannoo 2012. ISBN 978 90 599 5192 1.

CHRIS VONCK: “The Origins of the Shî’a. Identity, Ritual, and Sacred Space in Eight-Century Küfa” by Najam Iftikar Haider. Cambridge University Press. ISBN 978 1 107 01071 0.

DICK WURSTEN: “Nieuw Atheïsme, een kritische reactie op Dawkins” door John Haught. Harris & Hitchens. Kok-Kampen.

LAURENT LAMBRECHT: “Transcendentie en immanentie” door Kristien Justaert. Garant 2010. ISBN 978 90 441 2581 8.

HEDWIG AN DAMME: “Ausgewählte Journale Band” durch S. Kierkegaard. De Gruyter 2013. ISBN 978 3 11 028275 7.

G.R. RAMAMURTHI: “Hindu and Buddhist ideas in dialogue. Self and No-Self” by Ashgate. ISBN 978 1 4094 4354 4.

RIT VAN DEN BERGH: “La Philosophie seconde de Kierkegaard” par Laura Llevadot. Ouverture philosophique, L’Hamattan 2012. ISBN 978 2 3600 362 7.

G.R.RAMAMURTHI: “Madame Blavatsky and the Birth of Indian Nationalism” by Isaac Lubelsky. Equinox Publishing 2012. ISBN 978 1 84553 922 1.

WALTER DECLEIR: “Why the materialist neo-Darwinian conception of nature is almost certainly false” by Thomas Nagel. Oxford University Press 2012. ISBN 978 0 19 991957 8.

G. RAMAMURHI: “Tantric Mantras. Studies in mantrasastra” by André Padoux. Routledge 2011. ISBN 978 1 415 42386 1.

J.M.F. VAN REETH: “L’Eglise Gnostique de Mani” par Julien Ries. Brepols 2012. ISBN 978 2 503 54095 5.
MARTINE SRUBBE: “Critical Buddhism – Engaging with Modern Japanese Buddhist Thought” by James Mark Shields. Ashgate 2011. ISBN 978 1 4094 1798 9.

DICK WURSTEN: “Het heilig vuur. Over de strijd tussen Jodendom, Christendom & Islam” door Peter Sloterdijk. Boom 2008.

Acta XXV  2014

1) Frans Boenders: “Bardo Thödol of het ‘Tibetaanse dodenboek’ in westerse perceptie”
2) Anupam Premanand: “The historical role of world religions in advancing globalization processes”
3) Etienne Kuypers: “Het onoverzichtelijk tijdperk. Proeve van een filosofie van de straat”
4) Laurent Lambrecht: “Nicolaus Cusanus. Ontwerper van een moderne interreligieuze dialoog tussen christendom en islam”
5) Métropolite Athénagoras de Belgique: “Le Patriache Œcuménique Athénagoras et la levée des anathèmes réciproques”
6) Thomas Quartier: “Performative Theologie. Ein Experiment religiöser Wissenschaft im Spiegel mittelalterlichen Mönchtums”
7) Paul Revis: “Abrasas. Jungs centrale ontdekking in het Rode Boek”
8) Henri Rosenberg: “Towards a New Theological Discourse (or a new Maimonidean “Guide for the Perplexed”) in the Age of the Big Bang and Quantum Reality”

Recensies - reviews

RIT VAN DEN BERGH: “Abraham en Odysseus over belofte, nostalgie en geweld” door Luc Anckaert, Roger Burggraeve en Geert Coillie. Altiora 2013. ISBN 978 90 317 3698 0.

J.M.F. VAN REETH: “Roman Catholics and Shi’i Muslims, Prayer, Passion and Politics” by James A. Bill & Alden J. Williams. The University of North Carolina Press 2002 & “Je devais tuer le pape” par Ali Agca. L’Archipel 2013. ISBN 978 2 8098 1027 1.

CHRIS VONCK: “Recht en Levensbeschouwing” door Frank Fleerackers en Raf Van Ransbeeck. Groep Larcier 2013. ISBN 978 2 8044 5360 2.

Y. VERBRAECK: “Sephardism. Spanish Jewish History” by Yael Halevi-Wise. Stanford 2012. ISBN 978 0 8047 7746 9.

G. RAMAMURTHI: “The Archeological of Ritual” by Evangelos Kyriakidis. University of California 2007. ISBN 978 1 931745 48 2.

G. RAMAMURTHI: “The Path of Wisdom. A Christian Commentary on the Dhammapada” by Leo D. Lefebure and Peter Feldmeier. Eerdmans / Peeters. ISBN 978 90 429 2330 0.

Y. VERBRAECK: “Jews of Nigeria” by William F.S. Miles. Princeton 2013. ISBN 978 1 55876 566 5.

MARTINE STRUBBE: “Presenting Japanese Buddhism to the West” by Judith Snodgrass. University of North Carolina Press 2003. ISBN 0 8078 5458 1.

Y. VERBRAECK: “Comment le Peuple Juive fut inventé” par Shlomo Sand. Librairie Arthème Fayard 2008. ISBN 978 2 213 63778 5.

CHRIS VONCK: “The Everlasting Flame. Zoroastrianism in History and Imagination” by Sarah Stewart. Tauris 2013. ISBN 978 1 78076 809 0.

Acta  XXVI   2015

1) Fayyaz Gharaie: “Pantheistic Thought in Hindu and Muslim Tradition”
2) Thomas Quartier: “Kontemplation als Zeugnis des Leidens Inter-spiritueller Dialog mit dem engagierten Buddhismus”
3) Henri Rosenberg: “Joods Recht en Geneeskunde”
4) Fred E. Woods: “Is Truth stranger than Fiction? A conceptual look at the societies of Zion and Babylon and the search for a promised land”.

Recensies - reviews

TONY VAN LOON: “Potiphar’s Wife. The Vatican’s Secret and Child Sexul Abuse” by Kieran Tapsell. ATP Press 2014. ISBN 978 1 921511 45 5.

L. BONTE: “The Public Face of African New Religious Movements in Diaspora” by Afe Adogame. Ashgate 2014. ISBN 978 1 4724 2010 7.

E. VAN LAERHOVEN: “Categorisation in Indian Philosophy” by Jessica Frazier. Ashgate 2014. ISBN 978 1 4094 4690 3.

HEDWIG VAN DAMME: “De rivieren ten noorden van de toekomst” door Ivan Illich. Pelckmans 2014. ISBN 978 90 289 7888 1.

RIT VAN DEN BERGH: “Stadia op de levensweg” door S. Kierkegaard. Damon. 978 94 60 159 3.

SAM LANDUYT: “Kierkegaard and the Rise of Modern Psychology” by Sven Hroar Klempe. Transaction Publishers 2014. ISBN 978 1 4128 5386 6.

GUY VAN DER MARLIËRE: “De Bricoleur en de Dummies” door Ulrich Libbrecht. Garant 2015. ISBN 978 90 441 3257 1.

CHRIS VONCK: “The History of the Order of Saint Lazarus of Jerusalem” by Charles Savona-Ventura. Nova Science Publishers 2014. ISBN 978 1 62948 563 8.

HUGO APPELS: “Soefi’s, Punkers en Poëten. Een Christen op reis door de Islam” door Jonas Slaats. Altiora 2015. ISBN 978 90 317 3955 4.

GEERT CORNELIS: “Help! Ik ben gelukkig. Schizofrenie van een samenleving” door Mark Van De Voorde. Pelckmans 2015. ISBN 978 90 289 8091 4.

LYDIA BONTE: “Oog in Oog met het vroegrabbijnse jodendom” door Gerard F. Willems. Altiora 2014. ISBN 978 90 317 3844 1.

Acta XXVII  2016

1) Henri Rosenberg: “Als het moet is verdoofd ritueel slachten ook koosjer en hallal”
2) Herman Lodewyckx: “L’actualité de la Philosophie Bantoue de P. Tempels et A. Kagame”
3) Arjan Sterken: “Strangers in a familiar land. The role of the Gandharvas in Vedic literature”

Recensies - reviews

E. VAN LAERHOVEN: “An Introduction to Indian Philosophy. Hindu and Buddhist Ideas from Original Sources” by Christopher Bartley. Bloomsbury 2015. ISBN 078 1 4725 2476 8.

MARTINE STRUBBE: “Dialogue in Early South Asian Religions – Hindu, Buddhist and Jain Traditions” by Brian Black and Laurie Patton. 2015. ISBN 978 1 409 440 13 0.

FRANK STAPPAERTS: “Denken in de spiegel – Hubert Dethier: filosofie en zingeving voor de 21ste eeuw” door Hubert Dethier en Julien Libbrecht”. Academic and Scientific Publishers 2015. ISBN 978 90 5718 446 8.

HERMAN LODEWYCKX: “Ubuntu en Nelson Mandela. Afrikaanse filosofie van verzoening” door Henk Haenen. Damon 2016. ISBN 978 94 6036 2248.

RIT VAN DEN BERGH: “Kierkegaard, Aesthetics, and Selfhood.”. by Peder Jothen. Ashgate 2014. ISBN 978 1 4094 7016 8.

G. CORNELIS: “The Lily of the Field and the Bird of the Sky” by S. Kierkegaard. Princeton. ISBN 978 0 691 17047 3.

CHRIS VONCK: “The Wiley Blackwell Companion to Zoroastrianism” by Michael Stausberg, Yuhan Vevaina Sohrab-Dinshaw & Anna Tessmann. Blackwell. ISBN 978 1 4443 3135 6.

Acta  XXVIII   2017

1) Brahim Laytouss: “Op naar een volwaardig islamitische opleiding met verschillende levensbeschouwingen vanuit een pluralistische visie in de FVG. “Enkele voorstellen toegelicht en uitdagingen voor de toekomst”
2) Ruben van de Belt: “The Mystic in the World: The connection of the individual and the Social Context in Meister Eckhart and the Platform Sutra”
3) Henri Rosenberg: “Enige democratie in het Midden-Oosten – één met theocratische trekken of een Constitutionele theocratie?”

Recensies - reviews

EDDY VAN LAERHOVEN: “Filosofie met de vlinderslag. De daoïstische levenskunst van Zhuangzi” door Woei-Lien, Chong. Damon 2016. ISBN 978 94 6036 226 2.

HERMAN LODEWYCKX: “Comment philosopher en Islam? Par Souleymane Bashir Diagne. Jimsaan 2014. ISBN 978 06 15 37167 2.

CHRIS VONCK: “Keerpunten of wat heeft het Christendom werkelijk te zeggen?” Door Eugen Drewermann. Damon 2015. ISBN 978 94 60 36 216 3.

TONY VAN LOON: “Witches and Demons. A comparative Perspective on Witchcraft and Satanism” by Jean La Fonteine. Berghahn 2016. ISBN 978 1 78533 085 8.

JAN M.F. VAN REETH: “The Gnomai of the Council of Nicea (CC 0021). Critical Text with translation” by Alistair C. Stewart. Gorgias Press 2015. ISBN 978 1 4632 0260 6.

RIT VAN DEN BERGH: “De stilte en het onuitsprekelijke , Over beeldcultuur, kunst en mystiek” door Antoon Van Den Braembussche. Epo 2016. ISBN 978 946267 083 9.

RIT VAN DEN BERGH: “Als dan dus daarom, introductie tot de taalfilosofie” door Sjoerd Van der Niet. Damon 2017. ISBN 978 94 6340 096 1.

RIT VAN DEN BERGH: “Wat bezielt Kierkegaard? Zeven essays over een dwarse denker” door Renée Van Riessen & Onno Zijlstra. Damon 2014. ISBN 078 94 6036 198 2.

RIT VAN DEN BERGH: “Kierkegaard in discussie” door Onno Zijlstra. Damon 2012. ISBN 978 9 460 360 59 6.

Acta XXIX    2018

1) Johan Temmerman: “Luther en 500 jaar reformatie”
2) Henri Rosenberg: “Het groeiend gewilde isolationisme en de gestuurde aliënatie van orthodoxe joden van de omringende cultuur en samenleving”
3) Henri Rosenberg: “Als het moet is verdoofd ritueel slachten ook koosjer en hallal (Update)”
4) Athénagoras Peckstadt: “La cohésion sociale et le phénomène de la peur, La mission des dirigeants et la contribution de l’Eglise, L’Etat de Droit”
5) Erik Meganck: “Towards a Divine Atheism: Philosophical Polytheism and Religious Monotheism”
6) Herman Lodewyckx: “Penser l’Afrique – Thinking ‘Africa’”

Recensies - reviews

PETER BAEKELMANS: “Esoteric Buddhism in Mediaeval Asia” by A. Acri. ISEAS 2016. ISBN 981 4695 08 4.

HUGO APPELS: “Mysticism in Iran. The Safavid Roots of a Modern Concept” by Ata Anzali. University of South Carolina Press 2017. ISBN 978 1 61117 907 4.

TONY VAN LOON:”Sterven voor een idee” door Costica Bradatan. Ten Have 2016. ISBN 978 1 4725 255 12.

RIT VAN DEN BERGH: “Leven met wijsheid. Een biografie van Thomas Merton” door Jim Forest. Damon 2018. ISBN 987 94 6340 1241.

BRAHIM LAYTOUSS: “Yezidis in Syria” by Sebastian Maisel. Lexington Books 2017. ISBN 978 7391 7774 7.

DICK WURSTEN: “Maarten Luther II Soteriology – De christelijke vrijheid in het geloof in Christus” door Markus Matthias. Damon 2018. ISBN 978 946340 053 4.

CHRIS VONCK: “From Samos to Soho. The Unorthodox life of Joseph Georgirenes, a Greek Archbishop” by John Penrose Barron. Peter Lang 2017. ISBN 978 3 0343 1788 87.

MARTINE STRUBBE: “Mystiek voor Goddelozen” door Henk Van Der Waal. Querido 2017. ISBN 978 90 214 0435 6.

RIT VAN DEN BERGH: “Kierkegaard, Literature, and the Arts” by Northwestern University Press 2018. ISBN 978 08101359 70.

Acta XXX    2019

1) Herman Lodewyckx: “ Moet “Afrikaanse filosofie” onze Westerse hang naar exotiek voldoen? Revisited”
2) Z.E. Kardinaal J. De Kesel: “Geloof en godsdienst in een moderne samenleving”
3) Charles Willemen: “Observations about the Buddha dharma and its History: A Sino-Indian Religion?”
4) Henri Rosenberg: “De legendarische Wandelende Jood: een multipele loyaliteit aan zijn achtereenvolgende ballingschaps- en residentieoorden”.

Recensies - reviews

DICK WURSTEN: “Allesomvattende onderwijsleer. Didactica magna”. Door Jan Amos Comenius. Damon 2018. ISBN 078 94 6340 143 2.

ERIK MEGANCK: “De Macht van het heilige” door Hans Joas. Lemniscaat 2018. ISBN 978 00 477 1090 5.

DICK WURSTEN: “En 500 après Martin Luther” par Stéphane-Marie Morgain. Brepols 2018. ISBN 978 2 503 57559 9.

JAN M.F. VAN REETH: “Les Califes maudits – la déchirure” par Hela Ouardi. Albin Michel 2019. ISBN 978 2 226 44106 5.

CHRIS VONCK: “A Christian Peace Experiment. The Bruderhof Community in Britain” by Ian M. Randall. Cascade Books 2018. ISBN 978 1 5326 3998 2.

E. VAN LAERHOVEN: “Brill’s Encyclopedia of Buddhism” by Jonathan Silk (Ed.). Brill 2015. ISBN 978 90 04 28343 5.

E. MEGANCK: “What is Philosophy of Religion?” By Charles Taliaferro. Polity Press 2019. ISBN 978 1 5095 2955 1.

E. VAN LAERHOVEN: “Dao Companion to Chinese Buddhist Philosophy”. By Youru Wang & Sandra A. Wawrytko. Springer 2018. ISBN 978 90 481 2938 6.

Acta XXXI   2020

1) Erik Meganck: “In God’s Name”
2) Charles Willemen: “Contemplation of Impurity. Japanese Paintings in Antwerp”
3) Henri Rosenberg: “Rechtsficties in het joods recht”
4) Gerard F. Willems: “Alle kwesties betreffende het joodse Pesachfeest en Jezus’ laatste maaltijd eindelijk opgehelderd. Naar de bronnen!”

Recensies - reviews

DICK WURSTEN: “Troost in de filosofie” door Boëthius. Damon 2019. ISBN 978 94 63 40166 1. ISBN 978 94 63 30166 1.

JAN VAN ALPHEN: “Brill’s Encyclopedia of Jainism” edited by John E. Cort, Paul Dundas, Knut A. Jacobsen, Kristi L. Wiley. Brill 2020. ISBN 978 90 04 29746 3.

E. VAN LAERHOVEN: “Brill’s Encyclopedia of Buddhism” edited by Jonathan A. Silk. Brill 2019. ISBN 978 90 04 29937 5

BRAHIM LAYTOUSS: “Utopie voor realisten? De verrekijker voor toekomstverkenners” door Jan De Groof & Bea Cantillon. Lannoo/Campus 2020. ISBN 978 94 0147042 1.

CHRISTIAN VANDEKERKHOVE: “Het Rode Boek – Liber Novus” door C.G. Jung. Van Warven 2019. ISBN 978 94 92 42186 9.

DICK WURSTEN: “Christelijke toespraken” door S. Kierkegaard. Damon 2019. ISBN 978 94 63 40247.

DICK WURSTEN: “Helden. 150 epigrammen uit de Anthologia Graeca” door Patrick Lateur. Damon 2019. ISBN 978 94 63 40242 2.

CHRIS VONCK: “A Spiritual Discovery of the Christians of the Middle East” by Gabriel Quicke. Gompels & Svacina 2020. ISBN 978 94 6371 225.

RIT VAN DEN BERGH: “Ondraaglijke lichtheid” door Leonard Pfeijffer. Prometheus 2019. ISBN 978 90 446 40403.

TONY VAN LOON: “Kuifje wordt volwassen” door Rik Pinxten. Epo 2019. ISBN 978 94 6267 188 1.

RIT VAN DEN BERGH: “De mens is geest. Kierkegaards humanisme” door Andries Visser. Damon 2019. ISBN 978 94 6340 1852.

TONY VAN LOON: “Het Diner” door Xenophon. Damon 2019. ISBN978 94 6340 261 3.

DICK WURTSEN: “Wakend over God” door Joost Wagerman. Hollands Diep 2016. ISBN 978 90 48 829 65 1.

Acta XXXII   2021

1) John S. Haller, Jr.: “The Swedenborgian influence on homeopathy”
2) Charles Willemen: “About the Composition of the Heart Sutra”
3) Erik Hoogcarspel: “ Posh Pugilism. Tàijí and phenomenology”
4) Henri Rosenberg: “Joodse orthodoxie zet deur op een kier voor kritisch Bijbelonderzoek”
5) Hans J. Nelis: “Communalism in German-American Separatist groups”.

Recensies - reviews

HERMAN LODEWYCKX: “Religion, Colonization, Decolonization. 1885 Congo 1960 Décolonisation Colonisation Religion” door Vincent Viaene, Bram Cleys, en Jan De Mayer. Leuven University Press 2020. ISBN 978 946 27014 27.

DICK WURSTEN: “Herinneringen aan Sacrates” door Xenophon. Uitg. Ijzer 2019. ISBN 978 90 9894 200 1.

DICK WURSTEN: “Kierkegaard’s Muze. The Mystery of Regine Olsen” by Joakim Garff. Princeton 2017. ISBN 9780691171769.

DICK WURSTEN: “Geloofsgeheim. Sacrament van het altaar” door Willem Van Saint-Thierry. Damon 2019. ISBN 978 946 3402125.

DICK WURTSEN: ”De schepping van de wereld” door Philo van Alexandrië”. Damon 2020. ISBN 978 94 6340 282 8.

DICK WURTSEN: “The Christians who became Jews: Acts of the Apostles and Ethnicity in the Roman City” by Christopher Stroup. Yale University Press 2020. ISBN 978 0300247893.

RIT VAN DEN BERGH: “Onder dezelfde sterren” door Wim Jurg. Damon. ISBN 978 94 6340 284 2.

RIT VAN DEN BERGH: “Equinox – Belgisch tijdschrift voor kunst en filosofie”. Exetica 2021. ISSN 2736 5735.

RIT VAN DEN BERGH: “Alledaagse mijmeringen, een keuze uit de onuitgegeven essays 1953-1956” door Cornelis Verhoeven. Damon 2021. ISBN 978 94 6340 291 0.

J. MERREGAERT: “Historical Dictionary of Jehovah’s Witnesses” by George D. Chryssides. Rowman & Littlefield 2019. ISBN 978 1 5381 1951 8.

E. MEGANCK: “Wij zijn nooit modern geweest” door Bruno Latour. Boom 2016. ISBN 978 90 8953 772 0.

TONY VAN LOON: “Wijs, grijs en puber. Pleidooi voor de burgerlijk ongehoorzame senior” door Jean Paul Van Bendegem. ASP 2020. ISBN 978 90 5718 948 7.

FRANK STAPPAERTS: “Old Norse Myths as Political Ideologies” edited by Nicolas Meylan & Lukas Rösli. Brepols 2020. ISBN 978 2 503 58821 6.

E. VAN LAERHOVEN: “Brill’s Encyclopedia of Hinduism” edited by Knut A. Jacobsen. Brill 2009-2015.

Acta  XXXIII   2022

1) Jeremy Rosen: “Ethical Warfare. The idea of a Just War in Theory and Practice”
2) Charles Willemen: “Brief Remarks about Gāndhārī and Chinese Buddhism”
3) Erik Meganck: “Church and World: a Philosophical Exploration of the Mutual Approach”
4) Erik Hoogcarspel: “The Elephant in the Room. How to Get Access to an Open Interreligious Dialogue?”
5) Abdellah Elquortobi et Aboulkasem Ziani: “Le religieux comme enjeu sociétal et politique”

Recensies - reviews

DICK WURSTEN: The Jews and the Reformation” by Kenneth Austin. Yale University Press 2020. ISBN 978 0 300 18269 1.

EDDY VAN LAERHOVEN: “Indian and Intercultural Philosophy, Personhood, Consciousness,, and Causality” by Douglas I. Berger. Bloomsbury 2021. ISBN 978 1 3501 7417 7.

RIT VAN DEN BERGH: “Verslaafd aan Oneindigheid” door Walter Breukers. Ten Have 2021. ISBN 978 90 259 0809 6.

HERMAN LODEWYCKX: “Koloniaal België” door Lucas Catherine. Epo 2021. ISBN 978 946 267318 2.

DICK WURSTEN: “Esse Philosophus. Leven en werk van Leopold Flam” door Tom De Mette, Willem Elias, Jean-Pierre Vanhee. VUB-Press 2021. ISBN 978 94 6117 103 0.

FRANK STAPPAERTS: “From the Pearl of the Danube to the Diamond of the Scheldt. The Antwerp Jewish Community and it’s strong Hungarian Links” by Ari Epstein & Ari Tesler. 2021.

CHRIS VONCK: “Protestantisme als wereldwijde vernieuwingsbeweging (1945 – 2020)” door Jan A.B. Jongeneel. Kok Boekencentrum 2021. ISBN 978 90 435 3597 7.

DICK WURSTEN: “Afsluitend onwetenschappelijk naschrift bij Filosofische Kruimels door Johannes Climacus” door S. Kierkegaard. Damon 2021. ISBN 978 04 6340 301 6.

RIT VAN DEN BERGH: “Rimpelingen in de tijd” door Etienne Kuypers. Aspekt 2022. ISBN 978 94 646 20 122.

RIT VAN DEN BERGH: “Rilke en de wijsheid. De kunstenaar als leraar” door Jan Oegema. Prometheus 2021. ISBN 978 90 446 4650 4.

TONY VAN LOON: “Tekens van het onzichtbare – Essays over kunst en mystiek” door Antoon Van Den Braembussche. Damon. ISBN 978 94 6340 295 8.

TONY VAN LOON: “De vorming van Kyros de Grote” door Xenofon. Damon 2021. ISBN 978 94 6340 299 6.

TONY VAN LOON: “Triomf en tragiek van Erasmus van Rotterdam” door Stefan Zweig. Uitg. Ijzer 2021. ISBN 978 90 8684 239 1.

Acta XXXIV 2023

1) Amir Yousefi and Fayyaz Gharaei (Responsible author): “Nothingness According to Mawlana and Lao-tzu”
2) Thomas Quartier: “Tegen de hoogmoed: liturgisch leven”
3) Peter Baekelmans: “Buddhism and the Question of God”
4) Erik Meganck: “Christianity, Modernity, and ‘our Common Home’
5) Eddy Van Laerhoven: “20th-century soteriological uses of yogic brachmacarya – from sexual repression to effortless celibacy”
6) Inigo Bocken: “The dance of the Sufi”
7) Marc A. Huybrechts: “”God” in the Declaration of Independence van 1776”
8) Hendrik Hoet: “Mijn bekering door en tot de dialoog”
9) Hendrik Hoet: “Ma conversion par et au dialoque”

Recensies - reviews

FRANK STAPPAERTS: Israel / Palestina. Tweespraak over oorzaken en oplossingen door Ludo Abicht en Andre Gantman. Ertsberg, Antwerpen 1923. 256 blz.

FRANK STAPPAERTS: Joden en Moslims aan zet. Joods-Islamitische ontmoetingen vroeger en nu door Joachim Yeshaya. Pelkmans – Kapellen 2023. 160 blz.

FRANK STAPPAERTS: Vertroostingen. Gewone woorden van Dirk De Wachter door Dirk De Wachter. Lannoo, Tielt. 156 blz.

CHRISTIAN VANDEKERKHOVE: Marcus Aurelius en de Stoa door Pierre Hadot. Damon 2022. 400 blz.

DICK WURSTEN: I judge no one. A political life of Jesus door David L Dusenbury. Hurst Publishers, London 2022. 312 p.

DICK WURSTEN: Vegeten rijkdom. Joodse wereldliteratuur uit de klassieke oudheid door Daniël De Waele. Kokboekencentrum Uitgevers, Utrecht 2022. 352 p.

TONY VAN LOON: Boëthius. Troost in filosofie. De consolatione Philosophiae door Piet Gerbrandy. Damon 2019. 185 p.

RIT VAN DEN BERGH: Vrede in het na-Christelijk tijdperk – Het boek dat niet mocht worden uitgegeven door Thomas Merton. Damon 2022.

JOHAN GEZELS: Gastvrijheid. Filosofisch essay door Peter Venmans. Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen 2022.

HERMAN LODEWYCKX: Beyond Bantu Philosophy. Contextualizing Placide Tempels’s Initiative in African Thought by Frans Dokman & Evaristi Magoti Cornelli. Routledge, London/New York 2021. 180 p.